Mesijinių žydų iš Tichvinsko ir Peterburgo viešnagė mūsų bažnyčioje sekmadienio susirinkime

2017 19 vasario