[vc_row][vc_column width=”1/1″]Džiaukitės Viešpatyje visuomet! Ir vėl kartoju: džiaukitės! (Fil 4, 4)

Mielieji, kaip galime kitais metais patirti daugiau džiaugsmo?

Pirmiausia, ieškokime Dievo meilės, apreikštos mums asmeniškai. Viešpats yra arti. (Fil 4, 5)

Melskime Šventosios Dvasios pripildymo.

Daugiau giedokime ir pripildykime savo širdis dėkingumo. Pagalvokite, kaip spiričiuelų giedojimas kėlė juodaodžių dvasią sunkiose ir nepakeliamose darbo sąlygose. Dainų dėka jie išgyveno, svajojo, ugdė laisvės dvasią ir skynėsi kelią į priekį, į tobulą laisvę…

Mąstykime apie gyvenimo sunkumus pozityviai, su džiaugsmu, kaip moko apaštalai. Gyvenimo sunkumai ištinka ne sužlugdymui, bet skirti brandinti charakterį. Džiaukimės! (Jok 1, 2)

Džiaukimės, kai Išganytojas ateina į tas gyvenimo sritis, kurioms labiausiai reikia pokyčių ir atsinaujinimo.

Džiaukimės, kad gimė Kristus ir mes turime viltį amžinam gyvenimui! Šis yra tikrasis Dievas ir amžinasis gyvenimas. (1 Jn, 5, 20c)

Daugiau šypsokimės kitais metais. Šypsena užkrečiama! Išbandykime tai…

Džiaugsmingų Šv. Kalėdų ir palaimintų Naujųjų 2017 Metų!

Su meile, pastorė Anželika[/vc_column][/vc_row]