Palapinių stovykla paaugliams „IŠGIRSK”

2023 30 rugpjūčio | Fotoreportažai, Įvykiai

Liepos 27-30 dienomis Šiaulių bažnyčia „Tiesos žodis” ir VšĮ „Gyvenimo sparnai” su pasišventusių vaikams ir jaunimui tarnautojų komanda organizavo palapinių stovyklą paaugliams „Išgirsk”. Ji vyko Paširvio kaime prie Širvio ežero.

Kiekviena diena turėjo savo tiesą, vertybę, temą, mintį, klausimą. Liepos 27 diena – „Tu – tobulas Dievo kūrinys! Kodėl nepavyksta išlikti tobulu?” Pagrindinė mintis: „Išgirsk, kokių talentų turi tavo draugai”. Liepos 28 diena – “Turi ausis, bet negirdi! Kaip išgirsti?” Pagrindinė mintis: „Nuodėmė mus atskiria nuo Dievo, todėl mes negalime Jo girdėti”. Vertybė: paklusnumas. Liepos 29 diena – „Pakviestųjų vakarienė”. Pagrindinė mintis: „Dievas pats rado sprendimą, o mums reikia išgirsti Jo kvietimą!” Vertybė: žmogus. „Tu esi gražiausias iš žmonių vaikų” (Psalmė 42, 2 ), „kas yra žmogus, kad jį atsimeni, ir kas žmogaus sūnus, kad jį aplankai?” (Psalmė 8, 4 ). Liepos 30 diena – vertybė: dėkingumas (tėvams, Dievui, stovyklos vadovams ir t.t.). „Jis įdėjo į mano lūpas naują giesmę – gyrių mūsų Dievui” (Psalmė 40, 3).

Nuo ryto iki vakaro visos veiklos tomis dienomis buvo tie būdai, kuriais tarnautojai, savanoriai siekė įdiegti, paaiškinti paaugliams, jog Dievas kalba, pažįsta kiekvieną, šaukia vardu ir kad labai svarbu Jį išgirsti.

Po savaitės, bendruomenės sekmadienio pamaldose vaikų ir jaunimo tarnavimo lyderė Jūratė drauge su stovyklautojais pasidalino stovyklos įspūdžiais su bažnyčios žmonėmis. Jūratė akcentavo, jog labai svarbu padėkoti tiems, kas finansiškai ir moraliai parėmė stovyklą. Vaikai atliko stovyklos dainą-šokį.

Smagu, kad oras buvo ypač palankus palapinių stovyklai, kad pavyko įgyvendinti daugumą numatytų veiklų, kad vaikai ir jų tėvai laimingi, pilni geriausių įspūdžių ir potyrių grįžo namo, jau laukia kitų susitikimų. Daugelis prisijungė prie paauglių namų grupelės ir tęsia bičiulystę bei Dievo žodžio studijas, eina Jėzaus mokinystės keliu.

Padėkų lape vaikai užrašė tokias padėkas: „Dėkoju už visus užsiėmimus, skanų maistą, smagias pramogas, vakarus, linksmas dienas, naujus draugus, už jūsų pastangas, laiką, praleistą kartu, galimybę, patirti Dievo Dvasią. Stovykla pati geriausia.”.

Rūta Tumulienė

[manual_related_posts]