[vc_row][vc_column width=”1/1″]Šiandien bažnyčioje viešėjo charizmatiškoji mokytoja Natalija Platova – pedagogė ir kartu Tarptautinio indukcinio Biblijos instituto dėstytoja. Ji vedė keturių dalių seminarą Biblinis požiūris į pinigus.

Perteikiama žinia nei kiek nepanašėjo į seniau girdėtas „gerovės evangelijas“, kurios mokė kaip „tikėjimas gali padaryti mus turtingais“, nelyg tikėjimas būtų vartojimo religija, kuri išpildo ego aistras.

Mane sujaudino žinia, kurią girdėjau šiandien, nes ji iš esmės kvietė pasišvęsti Kristui. Pinigų tema Biblijoje glaudžiai siejasi su atsidavimu Dievui, pašvęstu gyvenimu Kūrėjui ir Atpirkėjui, net su atgaila. Juk, kai mus pasiekia Kristaus meilė, širdis aukojasi Jam kartu su tuo, ką turime.

Kelios mintys, kurias užsirašiau maldingam apmąstymui:

  • Viską, ką turiu yra Jo: gyvybė, dienos, jėgos, talentai, šeima, bažnyčia ir turtai. Jis apdovanojo, jog tai galėtų tarnauti kitiems, geram tikslui.
  • Gerovės metu, nepamiršk iš kur ji atėjo, nepasididžiuok, nemanyk, jog savo sumanumu viską įsigijai ir nepamiršk Dievo (Įst 8, 14).
  • Būti turtingu ne nuodėmė. Nuodėmė, kai turtas tampa viso gyvenimo tikslu.
  • Ką myli mano širdis? Juk ką karštai myliu, tam esu ir uoliai atsidavusi.
  • Kaip užvaldo geismas? Akys gimdo norą turėti – noras turėti gimdo įsigyjimo poreikį – turėjimas gimdo pasididžiavimą, jog tai įgijai savo jėgomis. Širdis prisiriša prie žemiškųjų vertybių ir apsunksta nuo turtų apgaulės.
  • Esmė ne piniguose, bet santykyje į Dievą, ar širdis atsigręžusi į Jį, ar ji priklauso Mamonai. Išgelbėjimas veda kasdieną prie kryžiaus, o ne į savęs aukštinimą, kai visas pasaulis sukasi tik aplink save.

 

Tai mintys, kurios neglosto savimylos ir nepataikauja kūniškumui, bet verčia pasverti savo kasdienio gyvenimo ir tarnavimo vertybes.

Seminaras buvo nelyg stipraus vėjo gūsio įsiveržimas į mūsų „ramų užutekį“. Ar jis sujudins vidinius vandenis?..

Nuoširdžiai dėkoju Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis“ tarnautojų komandai, kurie gražiai, jaukiai ir stropiai atliko visokį patarnavimą seminare. Ačiū, Jums, brangieji!

P.S. Giliai sujaudino ir seminaro dalyvių dosnumas. Pabaigoje rinkome aukas paremti instituto misiją Ukrainos karo nuniokotoje teritorijoje. Buvo paaukota apie 3 tūkst. Lt. Viešpatie, gelbėk Ukrainos žmones bei suteik jėgų drąsiai darbuotis Tavo tarnams!

Nuotraukoje esu su Natalija ir tarnautojais iš Klaipėdos miesto bažnyčios.

Pastorė Anželika Krikštaponienė[/vc_column][/vc_row]