[vc_row][vc_column width=”1/1″]„Mes turime tokį įsakymą: kas myli Dievą, turi mylėti ir savo brolį“ (1 Jn 4, 21), – šiais apaštalo Jono žodžiais pastorių pusryčius šiandien (2014 10 21) pradėjo liuteronų kunigas Romas Pukys.

Jis atvirai dalinosi žinia, kurią pastaruoju metu pamokslauja bažnyčioje, kad brolių meilė – ne menkesnė už Dievo meilę. NT minimos kelios meilės rūšys: agape (atsiduodanti meilė, meilė be ribų) ir filia (draugiška meilė). Visur, kur Jonas kalba apie brolių meilę, vartoja žodį agape – meilę be ribų. Tuo tarpu mes dažnai mylime filia, ne tik brolius, bet ir patį Kristų, panašiai kaip apštalas Petras, paklaustas Jėzaus, „ar myli (agape) Mane“, atsakė „myliu (filia), Viešpatie“ – svarstė kun. Romas. Vis tik Evangelija mus kviečia eiti pranašesniu keliu – mylėti brolius, Dieviška meile, be ribų!

Kartu svarstėme kaip visa tai atsispindi mūsų tarpbažnytiniuose santykiuose, juk per Kristų esame visi broliai, sesės. „Kiekvienas, kas tiki, jog Jėzus yra Pateptasis, yra gimęs iš Dievo, ir kiekvienas, kuris myli Gimdytoją, myli ir iš Jo gimusį“ (1 Jn 5, 1). Baimės, priešiškumai, įtarumai, politikavimas ir konkurencija yra iš šio pasaulio bei nenaudinga, žalinga krikščionims.

Tęsdami pokalbį šia tema, mąstėme kaip galėtų neveidmainiška brolių meilė atsispindėti mūsų ekumeninėje praktikoje.

Aptarėme, anksčiau apsibrėžtus, mūsų susitikimų tikslus:

  • Geriau suprasti, pažinti vieni kitus;
  • Mokytis iš kitų tradicijų;
  • Palaikyti draugiškus ryšius tarp ganytojų, bendruomenių ir tarnysčių;
  • Nešti vieni kitų naštas maldose;
  • Siekti, kad evangelinės bažnyčios būtų geriau žinomos visuomenėje;
  • Daugiau bendradarbiauti.

 

Tuo tarpu šiauliškių ekumeninių susitikimų vizija – bendradarbiaujant, siekti sielų išgelbėjimo.

Artimiausiu metu planuojame keletą bendrų renginių, kurie leistų toliau puoselėti neformalią brolybę tarp miesto bažnyčių, prasidėjusią prieš 15 metų!

Iš šių susitikimų visada išeinu dvasiškai praturtėjusi, padrąsinta tęsti Kristaus patikėtą tarnavimą.

Pastorė Anželika Krikštaponienė[/vc_column][/vc_row]