[vc_row][vc_column width=”1/1″]„Šiauliai – Sekminių miestas!“, – su tokia mintimi prieš dvi savaites br. kun. Vidas Sejata aplankė beveik visas (katalikų ir evangelikų) Šiaulių miesto bažnyčias ir bendruomenes, pakviesdamas šiais metais krikščionių bendruomenes švęsti Sekmines kartu po atviru dangumi miesto erdvėje, Talkšos ežero pakrantėje.

Ši krantinė yra naujai sutvarkyta rekreacinė miesto zona – poilsio traukos centras, labai pamėgta šiauliečių vieta. Čia stovi didžioji Šiaulių lapė, kuri traukte trauke miesto šeimas, vaikus, jaunimą…

Nemažai bažnyčių pastorių ir kunigų atvirai atsiliepė į šį pakvietimą ir pritarė minčiai, kad tik Šventoji Dvasia – gyvas Dievas su mumis teikia bažnyčioms vienybės pojūčio išgyvenimą. Šv. Dvasia yra nuolat keičianti savo Bažnyčią – Kristaus kūną kiekviename amžiuje, bei atnaujinanti žemės veidą, laiminanti miesto gyvenimą, kai krikščionys sutaria ir myli vieni kitus.

[image width=”550″ src=”https://ibaznycia.lt/wp-content/uploads/2017/06/40.jpg” style=”style-4″ position=”left” lightbox=”1″]Šių minčių ir vidinės liepsnos vedami, praeitos savaitės ketvirtadienį (05.25) susitikome mes, bažnyčių ganytojai, ir miesto meras Artūras Visockas bei miesto tarybos narys Gediminas Beržinis Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre. Pokalbyje ir maldoje dalyvavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, stačiatikių tėv. Olegas Štelmanas, kunigai Vidas Sejata, Arūnas Jankauskis, Saulius Paliūnas, bažnyčios Tiesos žodis pastorė Anželika ir vyras Aidas Krikštaponiai, Laisvųjų krikščionių pastorius Valdas Vaitkevičius, Šiaulių Veikliųjų žmonių bendrijos vadovas Valdemaras Griškevičius ir bažnyčios Eklezija atstovas Svajūnas Cibulskij. Atmosfera pasižymėjo betarpiškumu, broliškumu ir draugiškumu. Pokalbis alsavo spontaniškumu: džiaugiamės atvira bendryste, nuoširdžiai lietėme pašaukimo, tikėjimo ir Šventosios Dvasios vaidmens klausimus, dalinomės dvasinėmis praktikomis. Neformalioje atmosferoje buvo aptarta šventės koncepcija, sulauktas mero palaikymas ir palankumas švęsti krikščioniškąjį dvasingumą mieste autentiškai. Taip pat svarstėme: „o gal, Šventosios Dvasios laukimas susirinkus visiems tikintiesiems kartu Sekminių išvakarėse, gali tapti nauja miesto tradicija?..

Susitikime galima buvo jausti, kaip Šventoji Dvasia pripildė visus susirinkusius. Bendrystė trukusi tris valandas, baigėsi malda Tėve mūsų bei renginio organizacinės komandos suformavimu. Dvasiai atėjus, išnyko konfesiniai skirtumai, statusai – visi jautėmės tiesiog broliais ir seserim, Dievo šeimos vaikais. Šį pojūtį norėjosi perkelti į šventę, kad ir tikintieji išgyventų dvasios vienybę.

Savaitę prieš Sekmines ekumeninė organizacinė komanda du kartus susitiko bažnyčios Tiesos žodis raštinėje. Vienybės ir maldos dvasioje sudėliojome šventės programą iš to, kuo kiekviena dalyvaujanti bažnyčia yra apdovanota. Tačiau pagrindinė jungianti jėga tapo meilė, Šv. Dvasios laukimas, bendro Dievo patyrimo troškimas. Įdomus buvo pats faktas, kad išrinkti renginio vedantieji kun. Vidas ir past. Anželika organizacinės komandos dalyvių, buvo prašyte prašomi pasiduoti Šventosios Dvasios inspiracijai ir spontaniškumui Šventės metu. Pasiruošimo dienomis ne kartą prisiminėme Šventosios Dvasios prabudimą, vykusį Lietuvoje 1990 – aisiais metais.

[image width=”550″ src=”https://ibaznycia.lt/wp-content/uploads/2017/06/23.jpg” style=”style-4″ position=”left” lightbox=”1″]Birželio 3 d. Sekminių išvakarėse tikintieji iš maždaug 10 Šiaulių bažnyčių susirinko švęsti Dvasios nužengimo šventės Talkšos ežero krantinėje. 30 min. prieš renginio pradžią Šiaulių bažnyčios Tiesos žodis jaunimo šlovinimo grupė 4U (Dėl Tavęs arba Tau) jau kaitino dvasinę laukimo atmosferą. Krantinėje žmonės būriavosi aplink giedančius. Bažnyčių tikintieji, jų dvasininkai rinkosi į Sekminių šventimą. O iš Šv. Jurgio bažnyčios atėjo būrys tikinčiųjų giedodami džiaugsmingas šlovinimo giesmes, nešdami skaidres pastelinių spalvų šilko vėliavas ir fakelus – Šventosios Dvasios skirtingų charizmų ir ugnies liežuvių simbolius… Atmosfera pulsavo laukimu, kas čia vyks?.. Visi laukėme Sekminių stebuklo… Juk pirmą kartą organizuojame tokį renginį kartu.

[image width=”550″ src=”https://ibaznycia.lt/wp-content/uploads/2017/06/20.jpg” style=”style-4″ position=”left” lightbox=”1″]Vedantieji mes, Vidas ir Anželika, paprastai, betarpiškai, tarpusavyje kalbėdamiesi pristatėme renginio sumanymą, idėją ir viziją: Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai vieningai buvo vienoje vietoje (Apd 2, 1) , jie laukė Šventosios Dvasios, kaip Jėzus jiems buvo prisakęs. Taip pat pristatėme dvasinio šventimo tris dalis: šlovinimą, Žodžio liturgiją ir liudijimų bei užbaigimo šlovinimo dalis. Mes raginome visus nuoširdžiai, paprastai dalyvauti šventėje, laukti Šventosios Dvasios pripildymo, šlovinti ir garbinti Dievą visa širdimi, judėti laisvu judesiu, šokti rateliuose… Žmonės geranoriškai prisijungė ir, skambant šlovinimo bei garbinimo giesmėms, krantinė prisipildė giedojimo garsų, žmonių džiugesio, vaikų klegesio, lengvo judesio. Susirinkusiųjų būry galima buvo išvysti skirtingų tautų, amžiaus ir skirtingą konfesinį apdarą vilkinčius žmones, tačiau akivaizdžiai tvyrojo Dvasios vienybė įvairume ir netikėtumo laukime.

[image width=”550″ src=”https://ibaznycia.lt/wp-content/uploads/2017/06/61.jpg” style=”style-4″ position=”left” lightbox=”1″]Pradžioje giesmes atliko Arnoldas Jalianiauskas (LKB), Dominikonų jaunimo ansamblis, Tiesos žodžio bažnyčios jaunimo grupė. Po to susirinkusius džiaugsmingai pasveikino bažnyčių vadovai, ragindami būti atviriems pripildančiai Dvasiai, parodydami Sekminių jungtį su Kristaus mirtimi ir prisikėlimu, kvietė nešiotis Sekminių stebuklą – Šv. Dvasią širdyse, laiminti miestą, kuriame gyvename ir būti Kristaus pranašais bei liudytojais Dvasios galia savo kartos žmonėms. Kiekvienas dvasininkas po pasisakymo atnešė skirtingos spalvos vėliavą, kaip savitą bažnyčios dvasinės dovanos simbolį. Tada nuosekliai buvo pereita į Žodžio liturgiją, kurią maldomis vedė Šiaulių vyskupas. Buvo 7 skaitiniai iš Rašto apie Šventąją Dvasią. Jie siejosi vienas su kitu dvasine gija ir malda. Skaitovai iš skirtingų bažnyčių skaitė eilutes, šlovintojai giedojo giesmes, o ganytojai sukūrė tylos erdvę Dvasiai apšviesti Raštą ir vedė maldas. Tikintieji klausė ir apmąstė eilutes, meldėsi. Skaitinius apvainikavo malda Tėve mūsų visiems krantinėje susikibus rankomis, po kurios skambėjo giesmės Esam Dvasioje viena ir Žiūrėk, kaip gera, malonu. Tai buvo pati šventės kulminacija, kai visi susikibę rankomis krantinėje šokome vienybės voreles ir sukome brolystės / seserystė ratelius.

[image width=”550″ src=”https://ibaznycia.lt/wp-content/uploads/2017/06/43.jpg” style=”style-4″ position=”left” lightbox=”1″]Paminėsiu šventės dalyvių gausą: stačiatikiai, laisvųjų krikščionių bažnyčia, Tiesos žodžio bažnyčia, Eklezijos bažnyčia, Šiaulių vyskupijos Šv. Jurgio, Švč. M. Marijos bažnyčios, Kryžių kalno pranciškonų vienuolių bendruomenė, karmelitai, veikliųjų žmonių bendrija ir kt. Dalyvių įvairovė sukūrė Šventojo Rašto aliuziją, kad per Sekmines Jeruzalės mieste vyravo didelė žmonių įvairovė. Tuomet žmonės buvo susirinkę iš įvairių tautų, kurie, kai Šv. Dvasia nužengė į mokinių tarpą, išgirdo šlovinant Viešpatį kiekvienas savo kalba.

Šventė paliko nepakartojamą ir neišdildomą įspūdį vėl sukurdama kiekvieno dalyvio širdyje Sekminių stebuklą!

Pastorė Anželika Krikštaponienė

Nuotraukos Gintauto Tumulio

[/vc_column][/vc_row]