[vc_row][vc_column width=”1/1″]Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis“ tikintieji lapkričio 27–28 d. Polifonijos salėje surengė seminarą „Dievą garbinantis gyvenimas“. Jo metu Indukcinio Biblijos instituto dėstytojai pastorius Vasilijus Filatas (Moldova) ir Natalija Platova (Ukraina) gvildeno tris temas:

1. Ką Biblija kalba apie Dievo garbinimą?
2. Kokia Senojo Testamento šventyklos reikšmė?
3. Koks yra Kristaus ir šventyklos santykis?

Pradėdama seminarą bažnyčios pastorė Anželika Krikštaponienė pasveikino susirinkusius seminaro dalyvius iš trijų šalių: Lietuvos, Ukrainos ir Moldovos. Vėliau pastorė pristatė seminaro mokytoją Vasilijų Filatą, gimusį ir užaugusį Moldovoje. Šiuo metu jis darbuojasi kaip pastorius ir mokytojas–misionierius.: moko pastorius bei misijų vadovus užsienyje ir dukterinėse Moldovos bažnyčiose, yra Invatatura din Cuvant – Precept Ministries for Moldova asociacijos prezidentas. Taip pat įvairių organizacijų įkūrėjas ir prezidentas: tekvondo klubo Stolas Leukas, English for a New Life School, Scriptehinfo Computer School, International Sports Coaching School, International Media School ir moldovacrestina.md portal.

Pastorius Vasilijus Filatas yra 8 knygų autorius ir tarptautinio VI laipsnio juodojo diržo tekvondo instruktorius. Jis studijavo Moldovos valstybiniame universitete, baigė teologijos studijas Bucharešto (Rumunija) universitete bei Eurazijos Precept Ministries Biblijos institute ir šiuo metu rašo daktaro disertaciją apie Moldovos baptistų istoriją. Vasilijus su žmona Anastasija augina tris vaikus ir gyvena Kišiniove.

Įsigiję seminaro medžiagą „Gyventi iš tiesų garbinant“, drauge su dėstytoju nagrinėjome joje išdėstytas temas. Pirmojoje pamokoje žvelgėme į savo tikėjimo tėvą Abraomą, kuris, paklusdamas Dievo valiai, aukojo pažado sūnų ant aukuro (Pr 22, 1–19). Šiek tiek trikdė ir stebino dėstytojo pateiktas indukcinis Šventojo Rašto nagrinėjimo būdas – turėjome liudyti, atsakinėti į pastoriaus klausimus, garsiai skaityti Biblijos ištraukas, ieškant raktinių žodžių ir juos pasižymėti. Toks aktyvus Dievo žodžio nagrinėjimas atvėrė naujas gelmes. Pavyzdžiui, Pradžios knygos 22, 2 eilutėje pirmą kartą randame žodį „myli“, kuris atspindi tėvo Abraomo meilę savo sūnui ir atskleidžia dangiškojo Tėvo meilę Sūnui, už mus, nusidėjėlius, paaukojusiam savo gyvybę.

Aiškinantis, kaip Abraomas įstengė paklusti Dievo valiai ir Jam aukoti savo vienintelį, mylimą sūnų, supratome, kad Abraomas, kuris visų pirma buvo dievobaimingas vyras, ilgai nesvarstęs, ėmė vykdyti Dievo valią, nes buvo paklusnus. Visos šios savybės žmogų nukreipia į tikrojo garbintojo kelią. „Nėra paklusnumo – nėra garbinimo“, – sakė misionierius. Todėl pamokos pabaigoje susimąstėme, kas šiandien mūsų gyvenime turėtų būti paaukota, kur reikia keistis, atgailauti ir imtis veiksmų vykdant Dievo valią.

Antroji pamoka buvo skirta Senojo Testamento šventyklai – kokią šventyklą Dievas įsakė Mozei pastatyti, kokie joje, padangtėje, ir jos kieme buvo indai ir baldai, kokią funkciją jie atliko.

Žvelgdami ir į Senąjį, ir į Naująjį Testamentą, suvokėme, kad Dievo šlovės debesis, apgaubdavęs šventyklos sandoros skrynią Švenčių Švenčiausioje, pasitraukė iš šventyklos po paskutiniojo babiloniečių mūšio prieš Jeruzalę. Ir Dievo šlovė aplankė šventyklą tik tuomet, kai Jėzus – įsikūnijęs Dievo žodis – įžengė į ją. Šiandien mes, krikščionys, esame Dievo šventykla, kurioje gyvena Šventoji Dvasia. Todėl nebepriklausome patys sau, esame tam, kad liudytume nuostabius Dievo darbus kitiems.

Vėliau misionierius Vasilijus Filatas išsamiai pristatė indukcinį Biblijos nagrinėjimo metodą bei jo paplitimą pasaulyje*.

Paskutinę seminaro dalį kalbėjo Natalija Platova, kuri jau ne kartą yra viešėjusi Šiaulių bažnyčioje. Kadangi prieš metus šiauliečiai aukojo pinigines aukas, trokšdami paremti Natalijos Platovos veiklą Ukrainoje, ji pasidalino, kur buvo panaudotos tikinčiųjų surinktos lėšos.

Natalija Platova gyvena Rovno mieste, Ukrainoje. Dirba mokytoja gimnazijoje ir dėsto Indukciniame Biblijos Institute. Bažnyčioje veda Biblijos studijas paaugliams, jaunimui ir moterims. Vasarą aktyviai tarnauja įvairiose stovyklose pagal instituto programas. Veda biblines paskaitas moterims, šeimoms, jaunimui Ukrainoje ir kitose šalyse.

Taip pat savo tarnavimo patirtimi dalinosi ir Filato sūnus Davydas.

Seminaro metu vykusios studijos atvėrė, jog sąvoka „garbinti“ apima kur kas daugiau nei giedoti Viešpačiui giesmes. Toks pateiktas Šventojo Rašto tyrinėjimo būdas leidžia dar aiškiau suprasti Dievo žodį, mėgautis juo ir žavėtis. Susipažinę su nauju metodu likusią trijų savaičių medžiagą mielai nagrinėsime individualiai arba namų grupelėse.

_______________________________

*Seminaro medžiagos autorė – Kay Arthur (82 m.) –ir viena iš misijos Precept Ministries Internacional įkūrėjų ir generalinė direktorė. Ji žinoma kaip daugelio knygų autorė, Biblijos mokytoja, radijo ir televizijos programų „Precepts for Life“ („Gyvenimo instrukcijos“) laidų vedėja ir kalbėtoja.

Kay ir jos vyras Džekas įkūrė šią misiją Teneso valstijoje, Čatanugoje, 1970 m. Pradžioje biblinis mokymas buvo skirtas vietiniam jaunimui, dabar misija Precept paplito visame pasaulyje. Misija pateikė unikalų, savarankišką Biblijos tyrinėjimo metodą, kurio tikslas – suteikti tiek jaunimui, tiek suaugusiesiems fundamentalų biblinių tiesų pažinimą. Precept kursai yra skirti tyrinėti Šventąjį Raštą indukciniu būdu. Jie išversti į 130 kalbų ir taikomi 200 šalyse.

Eurazijoje veikia 83 institutai, kuriuose studentai supažindinami su indukciniu Biblijos tyrinėjimo metodu. Institutai įsikūrę nuo Portugalijos iki Nepalo ir Pakistano.

Žodis indukcinis reiškia (lot. “in” – į, “ductio”) – eiti, vesti į vidų. Taikydami indukcinį metodą mes tyrinėjame, aiškinamės ir pritaikome Bibliją.

Instituto, kuriame dėsto V. Filatas, studijų programa trunka 3 metus. Instituto tikslas – paruošti mokytojus įsisavinti indukcinį Biblijos nagrinėjimo metodą, kad patarnautų kitiems.

Per metus 10 000 žmonių apmokomi naudoti indukcinį Biblijos tyrinėjimo metodą. Per mėnesį Eurazijoje įvyksta iki 120 seminarų. 302 treneriai Eurazijoje treniruoja vaikus ir savo užsiėmimų metu veda Biblijos studijas taikydami induktyvų Biblijos tyrinėjimo metodą.

Indukcinio Biblijos tyrinėjimo metodo žmonės mokomi pačiais įvairiausiais būdais: mokant anglų kalbos, mokant naudotis informacinių technologijų programomis, mokant žaisti futbolą, fitneso treniruotėse, vedant vasaros stovyklas. Tokios studijos paliečia žmonių širdis ir protus, jie atgimsta ir pasišvenčia tarnauti Dievui. Mokytojai studijas veda reabilitacijos centruose, kurčnebylių susibūrimų vietose.

Ruta Tumulienė

[/vc_column][/vc_row]