[vc_row][vc_column width=”1/1″]Lapkričio 28 – 29 d. Šiauliuose įvykusios Pasaulinės lyderystės konferencijos įkvėpta Šiaulių bažnyčios “Tiesos žodis” vyresniųjų taryba nusprendė sausio 17 d. Šiaulių Polifonijos mažojoje salėje surengti seminarą “Pasaulinės lyderystės konferencijos atspindžiai”. Seminare dalyvavo 24 bažnyčios tikintieji. Įžanginį žodį tarė pastorė Anželika Krikštaponienė: “Šiuo renginiu siekiame, kad Dievas prabiltų į jus asmeniškai, guostų, stiprintų ir drąsintų, nes lyderiais esame visi ten, kur esame: namuose, bažnyčioje, darbe. Kiekvienas krikščionis yra lyderis – pašauktas keistis ir keisti pasaulį aplink save, sudaryti sąlygas atsiskleisti kiekvienam, esančiam jo aplinkoje.”

Tą dieną dalyviai turėjo galimybę išklausyti keturias sesijas. Pirmasis parinktas pranešėjas buvo Bilas Haibelsas – Pasaulinės lyderystės konferencijos iniciatorius, dvasininkas, bažnyčios “Wilow Creek” steigėjas ir vyresnysis pastorius. Jo skelbiama žinia “Sunkiai išmoktos lyderystės pamokos” kvietė išeiti iš saugumo, komforto zonos, naudos sau ieškojimo, kuklaus, pasroviui plaukiančio gyvenimo ir siekti didingesnės vizijos, tikro gyvenimo. Antrasis pranešėjas – Vilfredas De Chesusas – bažnyčios “Naujo gyvenimo pažadas” vyresnysis pastorius, Nacionalinio Lotynų amerikiečių krikščionių lyderystės kongreso viceprezidentas socialinio teisingumo klausimams. Jo vadovaujama bažnyčia tapo žinoma dėl savo projektų dirbant su labiausiai pažeidžiamų visuomenės sluoksnių atstovais – benamiais, prostitutėmis, narkomanais, gaujų nariais ir sunkių psichologinių problemų kamuojamais asmenimis. Pastoriaus žodis skelbė, jog drąsa – tai vidinis pasiryžimas nepaisant sunkumų eiti pirmyn. Bailumas kelia tokius klausimus: “Ar tai saugu?”, “Ar tai populiaru?”, Ar tai politiškai korektiška?”. Neleiskime, kad finansai ribotų, apibrėžtų mūsų tikėjimą.

Trečiasis kalbėtojas Džozefas Grenis, socialinių verslo aspektų tyrinėtojas, dėstė “Kaip tapti svarbių pokalbių meistru”. Išklausę jo paskaitą supratome, jog tinkamai bendrauti, kalbėtis labai opiomis temomis mes menkai tesugebam.

Paskutinioji sesija – tai Džono Ortbergo, presbiterionų bažnyčios pastoriaus, pamokslas tema “Didžiausia lyderio baimė”. Pamokslaudamas pastorius išsamiai nagrinėjo Esteros knygą, o mūsų širdys vėrėsi atgailai, sąžinigumui, atvirumui ir laisvei.

Po kiekvienos sesijos seminaro dalyviai diskutavo, aptarė, reflektavo girdėtą žinią su savo stalelio draugais. Kiekviena grupelė turėjo galimybę savo refleksiją pristatyti visai dalyvių grupei.

Pastorė Anželika informavo, kad nuo sausio 27 d. Šiauliuose startuoja “Lyderystės klubas”. Klubo susirinkimo metu bus peržiūrima ir aptariama po vieną pranešimą iš anksčiau įvykusių Pasaulinės lyderystės konferencijų. Anželika kvietė prisijungti prie “Lyderystės klubo”, kuris, manoma, pasitarnaus kaip tiltas tarp visuomenės ir bažnyčios, narių ir augti lyderystėje bei kiek įmanoma labiau sustiprinti Dievo karalystės daromą įtaką žmogui.

10 valandą prasidėjęs seminaras truko iki 17. 30 val.

Pranešėjų mintys žadino mūsų mąstymą, ragino išjudėti, rinktis didingus tikslus ir darbus. Seminaro metu tikinčiųjų išsakytas mintis ir pastabas Šiaulių bažnyčios “Tiesos žodis ” vyresniųjų taryba nusprendė išgvildenti ir apsvarstyti.

Renginio dalyviai nuoširdžiai dėkoja seminaro rengėjams – bažnyčios raštinės darbuotojams už jų rūpestingumą, dėmesingumą ir nuolankų patarnavimą.

Rūta Tumulienė[/vc_column][/vc_row]