Senjorų linkėjimai IŠ NAMŲ Į NAMUS

2020 22 balandžio | Fotoreportažai, Įvykiai

MAŽI MEILĖS DARBAI AUGINA DIDELĮ MEDĮ 🌳❤😍

Šį kartą linkėjimus ir maldas visiems mums siunčia mūsų bažnyčios senjorai. ❤❤❤

Jūs esate mums labai brangūs, mieli senjorai!

Kiekvieną rytą meldžiuosi už Lietuvą, Ukrainą, Rusiją, Izraelį. Linkiu visiems sveikatos, linkiu, kad Bažnyčia pasipildytų. 😍🌷❤ (Aleksandra, 89 m.)

Bažnyčiai linkiu didelio augimo, kad į Dievo namus sugrįžtų tikintieji, kad bažnyčia žemėje būtų didelė jėga ir palaiminimas. 🙌😇🌷 Pastorei Anželikai linkiu vyresniųjų palaikymo, stiprybės ir Dievo meilės. ❤ Kad visada liktų Dievo žodyje. 📖 (Aldona, 86 m.)

Pabudusi ryte visada meldžiuosi už bažnyčią ir visą pasaulį, kad žmonės būtų išgydyti ir išgelbėti Viešpaties jėga. Nepaliaukime mylėti ir melstis vieni už kitus, nes Dievas palaiko visus žmones! Būkite sveiki! 😍❤🌻 (Liudmila, 85 m.)

Dievas, kaip niekad, yra arti manęs šiuo sunkiu išbandymo metu. Suteikia man ramybę, apsaugą, tikėjimą, drąsina per savo Žodį, lieka tik pasitikėti JUO. Dievas saugo mus visus ir mūsų bažnyčią. Jis žino visas situacijas. Linkiu bažnyčiai išlikt stipriai, semtis dvasinių gėrybių ir pereiti šį nelengvą laikotarpį sustiprėjus. Saugokime save, savo artimuosius ir vieni kitus, būkime stiprūs Viešpatyje!😍😍 💐 (Aldona, 83 m.)
Broliai ir seserys Kristuje, visi mūsų Bažnyčios nariai – būkite palaiminti visais dvasiniais palaiminimais danguje ir Jėzuje Kristuje. Džiaugiuosi, kad su pastore Anželika esame vienybėje, susitarime ir meilėje. Tuo nelengvu, visam pasauliui laiku, mes palaiminti todėl, kad Viešpats yra mūsų Dievas. 😇🙌😍 (Larisa, 82 m.)
Bažnyčia neturi snausti, turi įsipilti žibalo maldai. 🙏 Melskime, kad kuo daugiau būtų išgelbėta sielų. Stiprybės pastorei, visiems, kas tarnauja. Palaiminimų, išminties šiame laike. ❤🌷😇 (Bronislava, 79 m.)
Brangi bažnyčia, šiame laike linkiu mums visiems Dievo gerumo, malonės ir nuolankumo ❤🌸😇 (Valerija, 78 m.)
Linkiu, kad būtume ištvermingi, nemurmėtume, praeitume karantiną, klausytume valdžios įstatymų. Jei negalime eiti į svečius, pakentėkime, ypač mes, vyresni. Kad melstumėmės ir pirmiausiai klausytume Viešpaties, kad Šventoji Dvasia mus vestų. ❤🌺😍 (Bronė, 77 m.)
Mano gyvasis Dievas sustiprino mane. Mano rūpesčius paėmė GALYBIŲ DIEVAS. Aš koronaviruso laikotarpį leidžiu ramybėje. Jėzaus malonė su manimi… Buvo laikas, kada neužmigdavau be vaistų, o dabar ramiai miegu be jų. Ačiū, Dieve, Tau, nes be Tavęs būtų labai sunku. Tikėkime, žmonės, Dievu ir Jo žodžiu.VISIEMS STIPRYBĖS, SVEIKATOS, DIEVO MALONIŲ, šiame sunkiame laikotarpyje. Amen. ❤💐🙌 (Irena, 76 m.)
Norėčiau greičiau susitikti, kad pozityviai būtume pasikeitę. Išbandymų pamoka – kitaip žiūrėti į artimą. Pirmas egzaminas… Išbandymų bus… Su Viešpačiu pereisime… 🙏🌼❤ (Marija, 75 m.)
Linkiu, kad Bažnyčia būtų budėjime bei Viešpaties žodyje. Jis – mūsų viltis. 🌺🙏😍 (Valentina, 73 m.)
Geras laikas būti Viešpaties artume. Geras laikas pervertinti vertybes, draugus. Gėriuosi Tavimi, Jėzau, kad turiu Tave, Bažnyčią, kad bažnyčioje esame viena. 🙏😍💐 (Danguolė, 73 m.)
Man asmeniškai šis laikotarpis reiškia susimąstymo laiką, kai pamatome savo trapumą, laikinumą šioj žemėj. Taip pat jis padeda pervertinti vertybes, pripildyti dvasinius rezervus, ruoštis amžinam gyvenimui. 😇 Bažnyčiai linkiu sustiprėti, gauti naujų dvasinių jėgų ir vėl sugižti kartu tarnauti, džiaugtis vienas kitu, dėkoti ir šlovinti Dievą. 🌈 Stiprybės, vilties ir tikėjimo! 😍😍 🌸 (Genovaitė, 72 m.)
Palinkėsiu vienybės, būti draugiškiems vieni kitiems, dėl niekų nesipykti, nesiskaudinti, kad kiekvienas mylėtų bažnyčią, lankytų ją reguliariai, mylėtų mūsų mylimą ir brangią pastorę, kuri mums kiekvieną sekmadienį ir per šventes pamaitina dvasiniu pienu. ❤Kad į mūsų bažnyčią plūstų žmonės taip, kaip man Dievas parodė regėjime prieš 25 metus. Būk palaiminta, brangi mūsų bažnyčia! 🙌😍🌷 (Gema, 71 m.)

Šiuo metu aš pastoviai meldžiuosi už Lietuvą, už Šiaulius, bažnyčią, pastorės šeimą, už Aro šeimą, kiekvieną bažnyčios narį. Skaitau Dievo žodį, artimai bendrauju su Viešpačiu. Bažnyčiai linkiu klestėti, kvepėti meile ir augti dvasiškai. ❤🌷🌸🌺 (Olga, 71 m.)

Visada širdyje ir mintyse esu maldoje: “Dieve, padėk visiems, viskuo ir visada! O ko daugiausiai reikia kiekvienam iš mūsų, Tu vienas žinai! Amen.” 🙌❤🌼 (Vida, 67 m.)
“Taigi, atmetę visokią blogybę, visokią klastą, veidmainystes, pavyduliavimus ir visokias apkalbas, lyg naujagimiai trokškite dvasinio, neatmiešto pieno, kad nuo jo augtumėte išganymui” (1 Pt 2, 1-2).Linkiu visiems tikintiesiems vienybės, ištikimybės, meilės, Dievo malonės, Dievo palaiminimo, sveikatos ir Dievo apsaugos nuo visokio blogio. 🌳😍❤ (Danutė, 66 m.)
MAŽI MEILĖS DARBAI AUGINA DIDELĮ MEDĮ 🌳❤😍
[gs-fb-comments]