[vc_row][vc_column width=”1/1″]Spalio 25 dienos rytą rinkomės mes, evangelikų reformatų ir bendrijos Tikėjimo žodis dvasininkai bei tarnautojai, iš įvairių Lietuvos kampelių į Kėdainių reformatų bažnyčią. Tai seniausia, XVII a. renesanso stiliaus, šios konfesijos bažnyčia mūsų šalyje.

Mus visus į ją subūrė ekumeninis seminaras – diskusija „Evangelinių bažnyčių švietimas praeityje ir dabar“.

Seminaras prasidėjo pamaldomis. Superintendentas T. Šernas kalbėjo raginančią bendradarbiauti žinią:
Šiandien siūlau į Evangeliją ir Ekumeniją pažiūrėti ne pro paradinį įėjimą, kur regime aukso gatves ir brolių meilę, bet pro darbinį įėjimą, kai suvokiame savo skolą Dievui. Viešpats mums suteikė viską, ko reikia gyvenimui ir tarnavimui, dvasines ir medžiagines dovanas. Mes esame Jam skolingi, nes Jis kaip pagrindinis Kreditorius suteikė mums kūną, protą, pasitikėjimą ir meilę. Tačiau žmonės bankrutavo…
Vis tik Jėzus atidavė Save kaip užstatą už mus. Todėl esame skolingi Jam, šeimai, bažnyčiai, vieni kitiems. Skolos jausmas yra pozityvus, kai skatina mus įsipareigoti, jog galime kažką kartu padaryti dėl Jo, kurio nuosavybė visi esame.

Tokios mintys, maldos ir giesmės padėjo puikų pamatą dvejoms paskaitoms. Vienos paskaitos metu buvo paliestas istorinis evangelikų švietimo aspektas, kitos – šiandieninis. Mes, klausytojai galėjome sugretinti praeitį ir dabartį. Po to diskusijos grupelėse kalbėjomės įvairiomis temomis apie krikščioniškąjį švietimą, bažnyčios ir valstybės santykį jame, ekumeniją. Kaip vienas seminaro dalyvis pastebėjo, diskusija „išsprogino“ mintis kaip spragėsius, jos tiesiog spragsėjo šešiose darbo grupėse. Nors diskusijai pritūko laiko, tačiau svarbu, kad ji prasidėjo ir tęsis įvairiais ekumeninių susitikimų pavidalais.

Po seminaro mąsčiau, kaip gera, kad Kristus paėmė blogąjį skolų raštą – mūsų nuodėmes, prikaldamas jas ant kryžiaus. Idant mes, būdami laisvi dvasiškai, jaustume Jam tik meilės skolą, kuri skatina mus tarnauti Dievo ir žmonių gerovei…

Su Jėzumi kelionėj
Nejausime stokos,
Nes Viešpaties malonė
Mums viską vis atstos.
(Iš evangelikų giesmės)

Nuotraukoje matyti bažnyčioje išlikusi renesansinio stiliaus ąžuolinė sakykla, gausiai ornamentuota sudėtingais raižiniais.

Pastorė Anželika Krikštaponienė[/vc_column][/vc_row]