Tarnauti Dievui amžiaus limito nėra

2016 3 rugpjūčio | Įvykiai

Studijos Evangeliniame Biblijos institute (EBI), sodininkės ir namų tvarkytojos darbas, tarnavimas bažnyčios šlovinimo grupėje, namų grupelės ir maldos grupelės vedimas – visa tai skamba, kaip aktyvaus dvidešimties metų krikščionio studento/studentės kasdienybė, ar ne? Gal ir taip, tačiau Viešpats šį kartą visiems šiems darbams pasirinko šiaulietę Danguolę Buivydienę, kuri visai neseniai šventė septyniasdešimtmečio jubiliejų. Danguolės aktyvumo ir energingumo paslaptis – troškimas tarnauti Dievui visur ir visada. Ištikimą žmogų Viešpats gausiai palaimina (Pat 28:20) ir suteikia jam išminties. Iš aukštybių kilusi išmintis pirmiausia yra tyra, paskui taikinga, maloninga, klusni, pilna gailestingumo ir gerų vaisių, nešališka, nuoširdi (Jok 3:17-18). Išmintis Danguolei duota tiek kasdieniuose darbuose, tiek dideliuose gyvenimo sprendimuose. Ji nesielgia impulsyviai ir nepriima skubotų spendimų, verčiau maldoje klausos Jo balso ir nuolankiai paklūsta.

Danguolė pasitiki Dievu ir maldoje visada prašo Jo užtarimo, paguodos ir vedimo, todėl nesvyruodama neša Evangelijos žinią kur tik beeitų, ne išimtis ir skirtingos darbovietės. Ir jis tarė jiems: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai“ (Mk 16:15). Ji dalinasi Gerąja Žinia su darbdaviais ir bendradarbiais, meldžiasi už juos, o kartais ir kartu su jais. Moteris tiki, kad jei ji yra vienoje ar kitoje vietoje, tai ne be reikalo – tai Dievo planas ir galimybė laimėti netikinčiųjų širdis vieninteliam tikram Viešpačiui.

Ji viską daro ne kaip sau ar kitam žmogui, bet kaip Dievui, nes parašyta: Noriai tarnaukite kaip Viešpačiui, o ne žmonėms, žinodami, jog kiekvienas tiek vergas, tiek laisvas, jei ką gera padaro, gaus tą patį iš Viešpaties (Ef 6:7-8). Danguolės darbštumas ir kruopštumas atsispindi sodo darbuose ir namų tvarkyme darbo vietose, taip pat ir asmeninėje veikloje – pavyzdžiui, nuosavuose gėlynuose ir EBI rašto darbuose. Moters gėlės visada išpuoselėtos ir prižiūrėtos. Net pavargusi ir grįžusi namo po dienos darbų ji nepamirš jų palaistyti. O EBI dėstytojai ją giria už išsamius ir gerus rašto darbus.

Viešpats Danguolę pašaukė 1992 metais. Nors pirmojo susitikimo su Dievu evangelizaciniame renginyje Šiauliuose nepakako, kad ji atiduotų savo gyvenimą Kristui, bet tai buvo pirmas žingsnis Jo link. Šiek tiek vėliau, kai išvyko į Rusiją su verslo reikalais, ji pajuto pašaukimą studijuoti vienoje Biblijos mokykloje Rusijos gilumoje, kur ir gavo tikėjimo pagrindus bei sustiprėjo dvasiškai.

Danguolė yra maldininkė, visada pabrėžianti maldos svarbą. Nieku per daug nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui, – rašo Paulius laiške Filipiečiams (Filip 4:6), todėl Danguolė patiki savo ir kitų rūpesčius Tam, kuris visada išklauso, ir su dėkinga širdimi eina toliau ir per džiaugsmus, ir per sunkumus. Jei manęs paprašytų apibūdinti Danguolę tik keletu žodžių, sakyčiau: moteris pagal Dievo širdį.

Iveta Ilevičiūtė

Array
[Fancy_Facebook_Comments]