[vc_row][vc_column width=”1/1″]Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad Jis yra, ir kad uoliai Jo ieškantiems atlyginama (Hbr 11, 6).
Tikėjimas yra lemiamas faktorius Dievo pažinime. Juk be tikėjimo, vien gerais darbais, proto pastangomis ar kitais savo sugebėjimais, negalime prisiartinti prie Dievo.Tik tikėjimo dovanos dėka atsiveriame Dievo minčiai, sumanymui ir Jo valiai, kai skaitome Šventojo Rašto puslapius, girdime skelbiamą žinią, mąstome apie Jo žodį.
Mums reikia Dievo žodžio, kaip augalui vandens, kad tikėjimas toliau augtų mumyse.

Lapkričio mėnesį bažnyčioje vyks keletas įdomių renginių, į kuriuos noriu atkreipti Jūsų dėmesį:
Lapkričio 11 d. 18 val. (Mažojoje Polifonijos salėje) – moterų susitikimas prie arbatos su gydytoja Audrone Eigminiene, kuri dalinsis savo ilgamete profesine ir tikėjimo patirtimi.
Lapkričio 15 d. 11 val. bažnyčios sekmadienio pamaldose sulauksime viešnios iš Vilniaus – atsinaujinusio laikraščio “Ganytojas” redaktorės, kuri tars paraginimo žodį apie užrašytos krikščioniškos žinios naudą mūsų kasdienybėje.
Lapkričio 27 – 28 d., mėnesio pabaigą apvainikuos Biblijos seminaras – Dievą garbinantis gyvenimas. Jame dėstys Indukcinio Biblijos Instituto dėstytojai, pastorius Vasilijus Filatas (Moldova) ir Natalija Platova (Ukraina). Dievo garbinimas yra plati biblinė tema. Ji įdomi įvairiais aspektais: ką Biblija kalba apie Dievo garbinimą? Kokia Senojo Testamento Šventyklos reikšmė? Koks yra Kristaus ir Šventyklos santykis? Ką reiškia garbinti Dievą dvasia ir tiesa? Kaip šios tiesos veikia kasdieniame krikščionio gyvenime?
Jei Jums įdomūs šie klausimai, maloniai kviečiu registruokitės ir dalyvaukite seminare.

Auginkime, stiprinkime ir puoselėkime savo tikėjimą!
Kristuje, pastorė Anželika Krikštaponienė[/vc_column][/vc_row]