[vc_row][vc_column width=”1/1″]Jurate1Viskam yra laikas, metas kiekvienam įvykiui po dangumi.
Yra laikas gimti ir mirti…
Yra laikas verkti ir juoktis; laikas gedėti ir šokti…
Laikas tylėti ir kalbėti… (Ekl 3, 1-2; 4)
Šiandien mes nulenkiame galvas ir nuščiūvame kartu su liūdinčiais mūsų broliais ir sesėmis Kristuje…
Vakar ryte (2015 11 04) užgeso Jūratės Vaitkevičienės gyvybė.
Skausmo ir netekties valandą užjaučiame artimuosius:
Pastorių Valdą, netekus mylimos žmonos ir artimos ilgametės bendražygės;
Dukras, Aistę, Gretą ir Justę, nutrūkus brangios mamos gyvybei;
Šiaulių laisvųjų krikščionių bažnyčios brolius ir seses, Laisvųjų krikščionių bendrijos tikinčiuosius, Evangeliško Biblijos Instituto akademinės bendruomenės narius, palydint sesę Kristuje, tikėjimo draugę, ištikimą tarnautoją ir bendradarbę į amžinuosius namus.

Brangieji, šią valandą kartu su Jumis visais guodžiamės Šventojo Rašto žodžiais, jog Kristus yra mūsų viltis gyvenant ir mirštant. Nė vienas iš mūsų negyvename sau ir nė vienas sau nemirštame. Jei gyvename, gyvename Viešpačiui, ir jeigu mirštame, Viešpačiui mirštame. Todėl, ar mes gyvename, ar mirštame, – esame Viešpaties (Rom 14, 7- 8).

Nuskambus Dievo trimitui, mirusieji Kristuje prisikels pirmiausia, paskui mes, gyvieji, išlikusieji kartu su jais būsime pagauti į debesis susitikti su Viešpačiu ore ir taip visuomet pasiliksime su Viešpačiu (1 Tes 4, 16, 17).

Bažnyčios “Tiesos žodis” tikinčiųjų vardu pastorė A. Krikštaponienė

Atsisveikinimas vyks penktadienį (lapkričio 6 d.) Šiaulių laisvųjų krikščionių bažnyčios Didžiojoje pamaldų salėje (Žeimių g. 7, Ginkūnai):

14 val. – bus pašarvota urna;
17 val. – giedos kvartetas;
19 val. – gedulingas pamaldas ves Laisvųjų krikščionių bažnyčios vyskupas Artūras Rulinskas.

Šeštadienį 11 val. velionės urna bus palydėta į Elektrėnų kapines (bus autobusas).

Velionė išreiškė valią atsisveikinimą organizuoti kukliai. Atsisveikinantys galite atsinešti baltos arba kreminės spalvos gėlės žiedą.[/vc_column][/vc_row]