[vc_row][vc_column width=”1/1″]Viešpats teikia išmintį, iš Jo burnos ateina pažinimas ir supratimas. (Pat 2, 6)

Prasidėję Mokslo metai vėl kviečia visus, mažus ir didelius, nenuilstamai eiti pažinimo keliu. Viešpats ieško širdžių, siekiančių supratimo, ir atidžių ausų, kurios klausytų išminties. Dievo žodis mus skatina atsiverti Jo išminčiai ir skanauti ją, kuri maloni mūsų sieloms. Nepamirškime, kad Viešpaties baimė yra išminties pradžia, pažinimo ištaka. Tegul teka ji į mūsų ir mūsų artimųjų gyvenimus.

Rugsėjo 11 d. pas mus viešės tarptautinės Teen Chalange organizacijos misionierius Bobas Macisaacas. Tarnavimo metu pristatys ilgametę tarnystės patirtį pažeidžiamiems žmonėms, sergantiems priklausomybės ligomis ir jų artimiesiems. Pakvieskime į Dievo malonės ir išgydymo namus žmones su panašiais poreikiais.

Džiugu, kad bažnyčioje rugsėjo 18 d. vėl prasidės Vaikų Biblijos sekmadienio mokyklos užsiėmimai ir Paauglių lygos susitikimai. Leiskime savo vaikus ir mūsų jaunimą eiti pas Viešpatį, padėkime tikėjimo želmeniui augti jų širdyse. Ačiū tėveliams ir seneliams, kurie maldingai lydite savo atžalas išgelbėjimo keliu.

Visi kartu semkime Viešpaties išmintį ir pažinimą iš Jo žodžio bažnyčioje, melskimės už jaunąją kartą!
Sėkmingų Mokslo metų ir palaiminto naujojo studijų bei darbų sezono starto!

Su meile, pastorė Anželika [/vc_column][/vc_row]