2024 02 25 | Akimirkos iš 33-čiojo bažnyčios gimtadienio, PADĖKOS PAMALDOS “Kuo man brangi bažnyčia?”

2024 26 vasario | Fotoreportažai