Artėja Krikščionių vienybės šventė

2020 10 sausio | Įvykiai, Renginiai

Aš juose ir Tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę.  Jn 17, 18

Sausio 18 d., 9 val. – 21 val.
Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro salėje (Tilžės g. 186)

Programoje:
Giesmės, maldos, intencijos, Šv. Rašto studijos, ganytojų palaiminimas
9.00 – 13.00 – giesmes gieda bažnyčių šlovinimo grupės
13.00 – 16.00 – Šv. Rašto studijos, lektorius kun. Algirdas Akelaitis
17.00 – 20.00 – giesmes gieda grupės: “Sacra”, “4U”, ekumeninė grupė
20.00 – 21.00 – ganytojų maldos, intencijos, palaiminimas
21.00 – Agapė (vaišės)

Atlikėjai: bažnyčių šlovinimo grupės, ekumeninė šlovinimo grupė, grupė “Sacra”, TŽ jaunimo grupė “4U”, giesmių kūrėjai ir autoriai

Šventės globėjas vyskupas Eugenijus Bartulis

Organizuoja Šiaulių ekumeninė grupė

Dalyviai: Šiaulių vyskupija, Šiaulių apaštalų Petro ir Povilo cerkvė, Šiaulių bažnyčia “Tiesos žodis”, Jungtinė metodistų bažnyčia, Veikliųjų žmonių bendrija

Maloniai kviečiame visus dalyvauti (prisijunkite Jums patogiu laiku)

PLAKATAS

[gs-fb-comments]