Balandžio mėn. meldžiamės už žmonių santykius mūsų mieste

2023 12 balandžio | Pastorės žodis

Dievo akys yra visur, jos stebi gerus ir blogus žmones. (Pat 15, 3)

Toliau meldžiamės teminėmis maldomis už savo miestą sekmadienio pamaldose, tęsiame antradieniais Zoom maldoje (nuorodą rasite bažnyčios Facebook’o paskyroje) ir namų grupelėse.

Balandžio mėnesio maldos tema – MALDA UŽ VISŲ ŽMONIŲ SANTYKIUS MŪSŲ MIESTE.

Visų žmonių didžiąją gyvenimo dalį sudaro santykiai – ryšys su Dievu ir kitais žmonėmis. Mes bendraujame su kitais šeimoje, darbe, mokykloje, bažnyčioje ir visuomenėje. Vieni ryšiai būna darnūs ir gerai klostosi su artimaisiais, kolegomis, draugais, kiti būna apleisti arbai visiškai nutrūkę. Taikingas dangus virš mūsų – tai Dievo malonė džiaugtis visavertiškais santykiais su Dievu ir vienas su kitu, kur bebūtume. O už darnius santykius melskimės, kad Viešpats teiktų išminties, geros valios ir jėgų juos pakeisti.

Melskimės:

  • Pirmiausiai padėkokime Dievui už žmonės mūsų gyvenime bei už jų veikimą, indėlį į mus, mūsų santykius.
  • Melskimės, kad mieste tarp visų gyventojų tvirtėtų draugiškumo santykiai. Draugystė tarp žmonių teiktų išminties, paguodos, vilties.
  • Melskimės, kad mieste daugėtų šeimų, kuriose tarpsta tarpusavio pagarba, supratimas, meilė, tarnystė, atjauta, kad šeimose būtų kūrenamas tikėjimo ir vertybių židinys.
  • Melskimės už savo namų bendrijų, mokslo bei darbo kolektyvų, bažnytinių bendruomenių žmones, kurie supa mus, kad santykiai būtų dori, teisingi ir nestokotų meilės bei gailestingumo.
  • Melskimės, kad Kristaus perkeičianti jėga keistų mūsų miesto tas šeimas, darbovietes, bendruomenes, kurios įsipainiojusios į nusikalstamą veiklą, prievartą, korupciją, godų turto kaupimą ir nesirūpina žmonėmis. Taip pat, kad Dievas padėtų rasti sprendimus tiems, kurie šiandien patiria sunkią atskirtį, santykių sudužimą, žlugimą. Padėk neprarasti vilties.
  • Melskimės už išmintingas mokyklas ir kitas švietimo įstaigas, kad jos atliktų deramą ir gerą vaidmenį ugdant jaunąją kartą. Duok, Dieve, mokytojams, ugdytojams išminties, sumanumo ir išmanymo įvykdyti savo pašaukimą tiesoje ir meilėje.

Visus mielai kviečiame prisijungti prie maldų!

Paruošta pagal P. Nicholas, H. Thorne knygelę „5 MALDOS KRYPTYS UŽ SAVO MIESTĄ“

Array