Gegužės mėnesį meldžiamės už Šiaulių bažnyčių draugystę

2023 1 gegužės | Pastorės žodis

Išklausę visi (bažnyčia) vieningai pakėlė balsus į Dievą ir taip meldėsi… Valdove, tu sutvėrei dangų, žemę, jūrą ir visa, kas juose yra… kad įvykdytum, ką Tavo galia ir valia buvo iš anksto numačiusi. (Apd 4, 24, 28)

Artėjant Sekminėms ir rengiantis Sekminių šventei Šiauliuose, gegužės mėnesį MELDŽIAMĖS UŽ ŠIAULIŲ BAŽNYČIŲ DRAUGYSTĘ.

Tai darysime sekmadienio pamaldose, tęsime maldas antradieniais Zoom maldoje ir namų grupelėse.

Pirmieji krikščionys žinojo, kad tvirta ir nepalaužiama Dievo visavaldystė reiškia, jog niekam nepavyks sužlugdyti Jo planų. Todėl daug kartu melsdavosi, prašydami Dievo valios.
Šiandien Šiaulių mieste yra daug įvairių konfesijų bažnyčių. Kiekvienoje bažnyčioje yra savas maldos laikas. Bendruomenės meldžiasi įvairiomis maldomis. Advento laiku tinka melstis už Dievo tautos augantį maldingumą.

Melskimės:

  • Dėkojame, Viešpatie, už ekumeninę draugystę tarp Šiaulių bažnyčių ir bendrą tarnystę mūsų mieste. Palaimink, Viešpatie, bendruomenių pasiruošimą Sekminių šventei.
  • Melskimės, kad kiekvienas krikščionis mūsų mieste pamatytų savo bendruomenės maldos grožį, svarbą ir būtinybę.
  • Prašykime, kad krikščionims susibūrus drauge melstis, Šv. Raštas, Jo požiūris, Jo stebuklai formuotų tikinčiųjų gyvenimo tikrovę.
  • Melskime, kad Dievas padėtų bažnyčioms būti nuoseklioms ir ištvermingoms maldoje, nes kūnas silpnas, bet dvasia ryžtinga.
  • Melskimės, kad mūsų maldos būtų drąsios, tikros ir nuoširdžios, jog turėtume drąsos tikėti, vykdyti pašaukimą ir misiją, liudyti Evangeliją, mylėti, taip kaip myli Dievas.
  • Dėkokime Viešpačiui, kad Jis atsiliepia į maldas. Tuo pačiu melskime, kad nepaisydami Jo atsakymo, nepaliautume kliovėsi Dievu ir taptume panašesni į Kristų, kuris viską atnešdavo maldoje Dangiškajam Tėvui ir neabejojo Jo valia.
  • Prašykime, kad Šventoji Dvasia ateitų į pagalbą mūsų silpnumui ir padėtų kantriai melstis, gyventi Dievo valioje ir dėkoti.

Visus mielai kviečiame prisijungti melstis!

Paruošta pagal P. Nicholas, H. Thorne knygelę „5 MALDOS KRYPTYS UŽ SAVO MIESTĄ“

Nuotrauka Gintauto Tumulio

[manual_related_posts]