Bažnyčios dramos studija, 1992-1993 metais

2021 1 kovo | Bažnyčios 30-metis, Fotoreportažai, Įvykiai

30-TIES METŲ KELIONĖ. SIELŲ PJŪTIS – 1991 / 1993 METAI
😇💛💚🧡

BAŽNYČIOS DRAMOS STUDIJA, 1992-1993 metais
(Nuotraukos Gintauto Tumulio) 📷🎞🧡
***
NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME VISIEMS BUVUSIEMS DRAMOS STUDIJOS NARIAMS, kurie kūrė krikščioniško turinio spektaklius, etiudus ir inscenizacijas įvairiomis bažnyčios gyvenimo ir tarnystės progomis! 🧡🧡🧡
***
Tuo metu bažnyčioje taip pat pastatėme ne vieną inscenizuotą pastatymą, su kuriais apvažiavome krašto bendruomenes. 1992 m. pirmąjį spektaklį „Širdis“ režisavo ir pagrindinį vaidmenį atliko Giedrė Paliulienė. Jaunimui labai patiko įsitraukti į dramą ir išreikšti tikėjimo tiesas vaidybos forma. Giedrė mielai sutiko pasidalinti savo prisiminimais apie pirmąjį pastatymą.

„Tai buvo evangelizacinis spektakliukas „Širdis“. Juo nešėme labai aiškią žinią: žmogaus širdis nuo pat jaunų dienų trokšta meilės, svajoja apie laimę, gėrį, tačiau nepažindama Dievo, religinėse praktikose patiria tuštumą ir nusivylimą, santykiuose patiria sužeidimus ir draskymus, „suglamžymus“, paniekinimus… Galiausiai siaubingai sužeista, paniekinta, skaudanti širdis sutinka Jėzų Kristų – mylintį, pasiaukojusį Gelbėtoją ir Atpirkėją bei atsiveria Jam. Kristus paima pagrindinės herojės sutrintą, įsiskaudinusią širdį ir perkeičia ją į naują – tyrą, sveiką, mylinčią ir laimingą širdį. Spektaklio finale visi vaidinusieji aktoriai drauge su šlovinimo grupele gieda į žiūrovų salę: „Ateiki pas Jėzų, pamiršk visas skriaudas…“

„Širdis“ turėjo ne tiek meninę, kiek dvasinę vertę. Mes buvome teatro srityje neišprusę jauni žmonės, tačiau atgimę ir atgaivinti, Šventosios Dvasios įkvėpti pildyti savo krikščioniškąjį pašaukimą – skelbti Evangeliją. Koncentravomės ne į save ir į savo menkumą, bet į tai, ką kaip Dievo įrankiai norime perduoti žmonėms. Tame buvo didžiulė, deganti, nuoširdi meilė, gauta iš Viešpaties, tad buvome drąsūs – juk meilėje baimės nėra, bet „tobula meilė išveja lauk baimę“ (1Jn 4, 18). Kai žiūrovų salėje pakildavo miškas rankų, kaip atsakymas į klausimą, kas šiandien norėtų savo širdį atverti Jėzui Kristui, jausdavau šio tarnavimo prasmę ir vertę sielų išsigelbėjimui, amžinybei.“

Šiuo metu Giedrė Paliulienė konsultuoja pašaukimo, gyvenimo ir veikimo motyvacijos klausimais. Linkime Tau, Giedre, nuostabios Dievo malonės darbuose ir savanorystėje!

(Ištrauka iš pastorės Anželikos apybraižos, https://ibaznycia.lt/sielu-pjutis-baznycios-augimas-ir-jos-statymas-1991-1993-m-ii/)

[manual_related_posts]
[Fancy_Facebook_Comments]