Bažnyčios tarnystė vaikams, 1991-1993 metais

2021 26 vasario | Bažnyčios 30-metis, Fotoreportažai, Įvykiai

30-TIES METŲ KELIONĖ. SIELŲ PJŪTIS – 1991 / 1993 METAI
😇💛💚🧡
BAŽNYČIOS TARNYSTĖ VAIKAMS, 1991-1993 metais
(Nuotraukos Gedimino Stuopelio, Gintauto Tumulio) 📷🎞🧡
***
NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME VISIEMS BUVUSIEMS IR ESAMIEMS VAIKŲ TARNYSTĖS TARNAUTOJAMS, kurie kūrybingai, žaismingai bei ištvermingai ilgus metus tarnauja vaikams ir išugdė ne vieną jauną kartą bažnyčioje! 🧡🧡🧡
***
Tais pačiais metais, bažnyčioje susibūrė ir aktyvi bei perspektyvi tarnystė vaikams bei paaugliams. Aplink jos vadovę kūrybingąją Vitaliją Varžukaitę susibūrė didelis būrys vaikų tarnautojų, pedagogų, kurie ieškojo tinkamų būdų perteikti vaikams tikėjimo žinią. Bažnyčią lankančių tėvų vaikams buvo suteiktas biblinis pažinimas sekmadienio mokyklėlėje, o vasarą imta organizuoti krikščioniškas vaikų stovyklas. Čia norėčiau paminėti vieną įdomų vaikų tarnavimą bažnyčioje. 1991 m. gruodžio 22 d. bažnyčios sekmadienio pamaldų metu tarnavo vaikai: meldėsi už žmonių poreikius, šlovino giesmėmis, pasakojo apie Dievo stebuklus jų gyvenime, meldėsi už ligonius. Visą susirinkimą vedė vaikų tarnystės vadovė Vitalija Varžukaitė.
„Mūsų vaikai yra prabudimo Lietuvoje ateitis. Štai kodėl kiekvienoje bažnyčioje kyla vaikų tarnavimai. Dievas nori auginti naująją kartą meilėje ir tiesoje. Šiam darbui pakėlė žmones, kurie tarnauja vaikams ne iš prievartos, bet su noru, kaip Dievui patinka.

Šiaulių bažnyčioje “Tiesos žodis” tarnauja 16 žmonių. Vaikai, kaip ir suaugę į susirinkimus susiburia du kartus per savaitę. Ir vyksta jie tuo pačiu metu tik kitose patalpose. Į tarnavimus ateina vaikai nuo vienerių iki trylikos metų, todėl jie išsiskirsto į tris grupes pagal amžių.
Visose grupėse vyksta šlovinimas. Po šlovinimo tarnautojai pamokslauja vaikams <…> Vaikai meldžiasi, kviesdami Jėzų į savo širdį ir atgimsta iš aukšto; vaikai krikštijami Šventąja Dvasia su kitų kalbų dovana… Nuo rugsėjo prasidės vaikų Biblijos mokykla.“

(Ištrauka iš Vitalijos Varžukaitės straipsnio “Leiskite mažutėliams ateiti pas Mane”, “Tiesos žodis”, 1993 birželio mėn. Nr 9 (14))

(Ištrauka iš pastorės Anželikos apybraižos, https://ibaznycia.lt/sielu-pjutis-baznycios-augimas-ir…/)

Array
[Fancy_Facebook_Comments]