Bažnyčios išvyka prie Juodlės

2024 1 liepos | Fotoreportažai, Įvykiai, Renginiai

Paskutinį birželio sekmadienį (30 d.), bažnyčios tikintieji sugužėjo prie Juodlės ežero į kasmetinę Krikšto šventę. Jos metu  krikštu patvirtino savo tikėjimo apsisprendimą sekti Kristumi – Gustas Termenas. “Žaliosios katedros” prieglobstyje, kaip pastebėjo pastorė Anželika, giedojome giesmes, meldėmės, išklausėme pamokslo apie Kristaus išganymo kelio žingsnius, krikštijome, vaišinomės ir bendravome. 🌲🌿❤️

Po vaišių keliavome pažintiniu taku, jaunimas žaidė lauko žaidimus, gardžiavomės ant laužo virtos sriubos ir užplikytos arbatos.
Galiausiai, visi norintys galėjo dalyvauti kūrybos procese ir edukacijoje, kurią vedė dailininkė Jūratė Jukštienė. Tapytoja atskleidė savo ypatingo tapymo būdo – tapymo gėlėmis subtilias technikos detales ir meistrystės paslaptis. Edukacijos dalyviai liko sužavėti žiedų spalvų įvairumu, faktūra, potėpio dinamiškumu ir nutapytų miniatiūrų unikalu. Kūrybos procesas organiškai susiliejo su gamtos alsavimu. Gėlės ne tik žydėjo pamiškėje, bet ir persikėlė savo margaspalve palete į mūsų darbus ir širdis.

Iki kitų nuostabių bažnyčios išvykų, brangieji! 😍

Nuotraukos Gintauto Tumulio