Bažnyčios renginiai ir bičiuliai 1994-1999 metais

2021 8 balandžio | Bažnyčios 30-metis, Fotoreportažai, Įvykiai

30-TIES METŲ KELIONĖ. BAŽNYČIOS INTENSYVAUS AUGIMO IR PLĖTROS LAIKOTARPIS, DRAUGYSTĖS RYŠIAI
1994 / 1997 METAI 😇💛💚🧡

BAŽNYČIOS RENGINIAI IR BIČIULIAI 1994-1999 metais
(Dauguma nuotraukų Gintauto Tumulio ir kt.) 📷🎞🧡

***

1994 – 1997 metai, visoms mūsų bendrijoms, motininėms bažnyčioms, buvo intensyvaus bažnyčių augimo, plėtros, misijos ir Evangelijos sklaidos metai. Galima sakyti, mes energingai augome ir plėtėmės iš vidaus bei iš išorės.

Kiekviena bažnyčia, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių, atlikome „dvasinio ledlaužio“ funkcijas, skynėmės dar nepramintais keliais: plačiai plėtojome evangelizacinę veiklą, vystėme misijos tarnystę, puoselėjome pilietines tikėjimo ir sąžinės laisvės iniciatyvas, statydinome ekumeninius ryšius savo miestuose bei individualiai vystėme ryšius su užsienyje esančiomis bažnyčiomis, misijomis, partneriais.

Tuo laikotarpiu Šiaulių bažnyčia „Tiesos žodis“ buvo užmezgusi glaudžius ryšius su giminiškomis Lietuvos ir užsienio bažnyčiomis. Kiekvienos draugiškos bažnyčios pastoriai, Žodžio tarnautojai buvo puikūs mūsų su Aidu šeimos bičiuliai, ir labai geri bažnyčios draugai, turtinantys mus įvairiomis dovanomis. Norisi kiekvieną atskirai paminėti, trumpai papasakoti apie mūsų santykius, jų dvasinį indėlį. Išskirsiu tuos, su kuriais 1994 – 1999 metų laikotarpyje bendravome, glaudžiai bendradarbiavome, kurie lankydavosi mūsų bendruomenėje bent kartą per metus, tarnavo pas mus, o man, kaip pastorei, teko tarnauti pas juos, mat santykiai nebuvo vienpusiai.

Pastorius, pamokslininkus, misionierius, kviesdavau bent kartą per metus į Šiaulių bažnyčią vesti teminius seminarus arba pamokslauti „Žiemos seminare“, kurį organizavome nuo 1992 metų iki 2000 metų. Tokiu būdu kas mėnesį viešėdavo vienas, ar kitas pastorius iš Lietuvos arba užsienio. O patys vykdavome į Vilniuje organizuojamą „Gyvosios evangelijos“ konferenciją, Kaune – „Šlovinimo seminarą“, Klaipėdoje – šeimos sąskrydį “Sos šeima“ ir pan.

(Ištrauka iš pastorės Anželikos apybraižos, https://ibaznycia.lt/baznycios-intensyvaus-augimo-ir-pletros-laikotarpis-draugystes-rysiai-1994-1997-m-iii/)

[manual_related_posts]
[Fancy_Facebook_Comments]