Eilės IŠ NAMŲ Į NAMUS

2020 23 balandžio | Įvykiai

Dėkojame, miela Danute, už eiles, kuriomis dalinatės su mumis. 💖
Visada malonu Jus prisiminti ir skaityti šviesias eiles. 😍

***
Nesvarbu, kad lietus už lango,
Bet Gyvenimas – jis toks gražus
Viskas, kas iš Dievo rankų
Ar lietus, ar saulė…nuostabu

***
Kai eisi per vandenį, Aš būsiu su Tavim,
Ir upės nepaskandins Tavęs,
Tiktai tikėk vieninteliu Manim,
Praeisime kartu visas audras…

SU JUBILIEJUMI!
Štai ir atėjo ta vienintelė diena,
Kuri skaičiuoja Gyvenimo Metus,
Te ji būna džiaugsmo,meilės kupina,
Te kasdien Jums šypsosi Dangus..
Būkit laiminga,kai baltai žydi sodai,
Kai medžiai puošias baltu sidabru,
Te Viešpaties dvasia moko veda, guodžia
Einant nelengvu Ganytojo keliu
(skirtas pastorės Anželikos jubiliejui)

NAUJAI DIENAI
Su nauja diena, su naujom jėgom,
BŪK pripildyta Viešpaties ramybės,
Jis mūsų Viešpats, Karalius nuostabus,
Visi nusilenks prieš
didžią Jo galybę…

TIKROJI ŠVIESA
2020.04.08
Jėzau, Tu esi šviesa,
Užgesint, kurios niekas jau negali,
Kur šviečia ji, ten traukiasi tamsa,
Tik ji vienintelė teisingą rodo kelią.

Kas vaikšto Tavo apšviestu keliu,
Bus laisvi nuo tamsos vergystės,
Netarnaus jokiems tamsos darbams
Ir ieškos Dievo Karalystės.

Eikime kartu mielieji broliai, sesės,
Per audras, per dykumas ir slėnius,
Apšviesti Jo šviesos, būkime mes drąsūs,
Nes Jo tikra šviesa, tamsą nugalėjo.

Tai yra žinia, kurią išgirdome iš Jo ir skelbiame jums, kad Dievas yra šviesa ir Jame nėra jokios tamsybės. (1 Jono laiškas 1, 5)

Eilės Danutės Punevičienės

Nuotrauka Gintauto Tumulio

[gs-fb-comments]