ESAME VIENA – krikščionių vienybės šventimas Šiauliuose

2020 14 sausio | Įvykiai, Renginiai

Sausio 18 d. nuo 9 val. iki 21 val., Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre, vyks Krikščionių vienybės šventė ESAME VIENA. Jėzus meldėsi Dievui Tėvui: “Aš juose ir Tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę” (Jn 17, 18)

Sausio 18 – 25 d. prasideda Maldos Savaitė už Krikščionių Vienybę. Kasmet visame pasaulyje įvairių konfesijų krikščionys paminėtą savaitę susirenka kartu melstis, šlovinti, studijuoti Šv. Raštą bei organizuoti skirtingas ekumenines iniciatyvas. Šiaulių bažnyčios – ne išimtis. Krikščionys, peržengdami konfesinius skirtumus, įsižiūri į Kristų, Jo meilę kitame krikščionyje, pamato tai, kas visus vienija, o ne skiria.

Pasaulyje ši Maldos Savaitės už Krikščionių Vienybę praktika prasidėjo 1908 m. Anglijoje, kai episkopalų bažnyčios kunigas tėv. Paulas Wattsonas, vėliau Pranciškonų bendruomenės „Graymoor“ įkūrėjas, kartu su savo bendraminčiais pasirinko sausio 18 – 25 d. savaitę ir pradėjo kasmet tuo pačiu metu melstis už krikščionių vienybę. Paminėta sausio savaitė buvo pasirinkta neatsitiktinai. Vakarų bažnyčios liturginiame kalendoriuje tai savaitė tarp dviejų dienų, skirtų apaštalams Petrui ir Pauliui. Sausio 18 d. – tai apaštalo Petro išpažinimo diena, o 25 d. – apaštalo Pauliaus atsivertimo diena. Šie du apaštalai, iš kurių vienas buvo vadinamas žydų, o kitas – pagonių apaštalu, ir tapo krikščionių vienybės simboliais.

Pastebėtina, kad XX a. pradžioje ekumeninis judėjimas ima vis labiau aktyvėti ir veikti daugelyje šalių. Tuo metu, po I – ojo pasaulinio karo, ne vienoje šalyje įvairių konfesijų dvasininkai imasi iniciatyvų suburti skirtingas bažnyčias maldai, gyvenimui ir tarnystei, kad karo padariniai būtų išgydyti brolių meile ir vieningu darbu savo tautų labui.

Maldos Savaitė už Krikščionių Vienybę pasiekė Lietuvą Nepriklausomybės metais, nors įvairios ekumeninės patirties jau būtą tarpukario Lietuvoje.

Šiauliuose melstis už krikščionių vienybę kartu pradėjome 1999 m. sausį, paraginti misionieriaus iš Anglijos metodistų kunigo Kingsley Halden. Jis pasidalino jau tuomet savo tarptautine, ilgamete ekumenine patirtimi su Šiaulių ganytojais bei bažnyčiomis, paragino kasmet kartu melstis Vienybės savaitės metu. Nuo tada nenutrūkstamai renkamės melstis ne tik sausio 18 – 25 d., bet ir kiekvieną mėnesį apsijungiame įvairioms dvasinėms, edukacinėms ir socialinėms veikloms. Tapome gerais draugais.

Šiais metais, pradėdami Maldos savaitę 18 dieną Vienybės šventimu, tęsime praeitų metų ekumeninę patirtį – dvylikos valandų nenutrūkstamo šlovinimo tarnystę, kurioje džiugiai dalyvauja bažnyčių šlovinimo grupės ir atlikėjai. Nauja bus tai, kad į šlovinimo ir maldos tėkmę integruosime ekumenines Šv. Rašto studijas su kun. Algirdu Akelaičiu, kuris, beje, taip pat yra autorinių giesmių kūrėjas.

Vienybės šventėje maloniai laukiame visų. Kviečiami prisijungti į šventės maldą, šlovinimą, ar Šv. Rašto studijas Jums patogiu metu. Šventės idėja – gyva maldos ir šlovinimo tėkmė, kuri vyks nuo 9 val. ryto, iki 21 val. vakaro.

***

ESAME VIENA

Krikščionių vienybės šventė

“Aš juose ir Tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę” Jn 17, 18

Sausio 18 d., 9 val. – 21 val.

Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro salėje (Tilžės 186)

Programa:

9.00 – 9.30 – malda, šventės atidarymas (laukiami visi, kas galite, kas norite melstis)
9.30 – 10.30 – Veikliųjų žmonių bendrijos šlovintojai
10.30 – 11.30 – Bažnyčios “Tiesos žodis” šlovintojai
11.30 – 12.30 – ekumeninė šlovinimo grupė
12.30 – 13.00 – Svajūnas Cibulskij ir grupė

13.00 – 16.00 – giesmės ir Šv. Rašto studijos, kun. Algirdas Akelaitis
Pertraukos tarp paskaitų metu groja Gintaras ir Afgatas

16.00 – 18.00 – grupė “Sacra”
18.00 – 18.30 – Šešuolių bažnyčios šlovinimo grupė
18.30 – 19.00 – Bažnyčios “Tiesos žodis” jaunimo grupė “4U”
19.00 – 19.30 – katalikiškojo jaunimo grupė
19.30 – 20.00 – ekumeninė šlovinimo grupė, jungtinis šlovinimas
20.00 – 21.00 – ganytojų malda už vienybę, intencijos, šlovinimas ir palaiminimas
21.00 – Agapė (bendros vaišės)

Šventės globėjas vyskupas Eugenijus Bartulis

Šventę organizuoja Šiaulių ekumeninė grupė

Šventės dalyviai: Šiaulių vyskupija, Šiaulių apaštalų Petro ir Povilo cerkvė, Šiaulių bažnyčia „Tiesos žodis“, Jungtinė metodistų bažnyčia, Šešuolių parapija, Veikliųjų žmonių bendrija

Pastorė Anželika Krikštaponienė

PLAKATAS

[gs-fb-comments]