Evangelizacijos Šiaulių krašto miestuose, 1991 – 1992 m.

2021 6 vasario | Bažnyčios 30-metis, Fotoreportažai, Įvykiai

EVANGELIZACIJOS ŠIAULIŲ KRAŠTO MIESTUOSE, 1991 – 1992 m.
(Nuotraukos Gintauto Tumulio)📷🎞🧡
***
1991 m. ruduo buvo paženklintas misijos pradžia.

Mąstyti apie tikėjimo sklaidą Šiaulių krašte buvau įkvėpta iš Šv. Rašto Izaijo knygos pranašiškos iškalbos: “Išplėsk savo palapinės vietą, ištempk savo buveinės uždangalus, netaupyk! Pailgink virves ir sustiprink kuolelius! Tu išsiplėsi į dešinę ir į kairę, tavo palikuonys valdys tautas ir apgyvendins tuščius miestus. Nesibijok, nes nebūsi sugėdinta! Nerausk, nes nebūsi niekinama!” (Iz 54, 2-4).

Tą rudenį surengėme Šiaulių krašto Radviliškio, Kuršėnų, Kelmės ir Mažeikių miestuose evangelizacijas miestų kultūros namuose. Mūsų bažnyčios tikinčiųjų grupelės vietinius gyventojus iš miesto pakviesdavo į renginį. Dvasingumo ištroškę žmonės gausiai rinkosi į sales. Evangelizacijų metu giedojo mūsų bažnyčios šlovintojai (nuo pat pradžių iki šiandien bažnyčios šlovinimo vadove tarnauja Rūta Klimavičiūtė Tumulienė), tikintieji pasakodavo savo liudijimus, kaip Dievo gerumas juos aplankė, aš skelbdavau Evangeliją. Po pamokslo kviesdavau žmones melstis atgailos malda. Kaip šiandien pamenu, kad gausiai meldėsi Radviliškio ir Mažeikių miestuose, o Kelmėje ir Kuršėnuose nedaug. Vis tik visuose miestuose po evangelizacijų iš karto pradėjome burti bendruomenes, į kurias kas savaitę ėmė važiuoti mūsų bažnyčios pamokslininkai: Saulius Budinas į Radviliškį, Gintautas Tumulis į Mažeikius, Romas Tuominis į Kuršėnus, o Gintaras Kušleika į Kelmę. Tokiu būdu pradėjome misionierišką tarnystę Šiaulių krašte, o bažnyčioje gimė misijos tarnystė.
(Ištrauka iš pastorės Anželikos apybraižos, https://ibaznycia.lt/dvasios-uzdegti-1989-1991-metai/)

[manual_related_posts]
[Fancy_Facebook_Comments]