Biblijos mokykla ir studentų evangelizacijos mieste, 1991 – 1993 m.

2021 10 vasario | Bažnyčios 30-metis, Fotoreportažai, Įvykiai

BIBLIJOS MOKYKLA IR STUDENTŲ EVANGELIZACIJOS MIESTE, 1991 – 1993 m.
(Nuotraukos Gintauto Tumulio)📷🎞🧡
***
Pirmiausia, rūpinomės tikinčiųjų mokinystės klausimu, kėlėme tikslą mokyti kiekvieną įtikėjusį sekti Kristumi asmeniškai, pažinti Šventąjį Raštą – pagrindinį krikščionių tikėjimo šaltinį. Tam tikslui pasiekti naudojome įvairius mokymo būdus. Prie bažnyčios įkūrėme 1991 – 1992 m. – devynis mėnesius trukusią maldos mokyklą, kurioje pirmais metais dėsčiau aš ir iš Vilniaus bažnyčios kviečiami pastoriai (Giedrius Saulytis, Gabrielius Lukošius) bei pamokslininkai (Kastyti Matulionis, Daiva Bičev), taip pat talkino mūsų bažnyčios pamokslininkai Gintautas Tumulis, Saulius Budinas. O antroje, jau Biblijos mokyklos, laidoje 1992 – 1993 m. visi dėstytojai buvome vietiniai – gausi Šiaulių bažnyčios pamokslininkų komanda (Gitnautas Tumulis, Romas Tuominis, Gintaras Kušleika, Linas Bražukas, Aidas Krikštaponis, Rūta Tumulienė, Inga Urbonavičiūtė, Jovita Bražukienė) ir aš. Nuo tų metų paprašiau, kad Gintautas Tumulis kuruotų ir administruotų visas Šiaulių Biblijos mokyklos laidas.

Studentams mokymosi procese svarbu buvo pažinti pamatines Šventojo Rašto tiesas apie tikėjimą, malonę ir teisumą, Bibliją, maldą, šlovinimą, bažnyčią, žmogaus paskirtį, Dvasios dovanas, tarnystę ir pritaikyti tai dvasinėje praktikoje. Todėl tikintieji buvo mokomi ne tik melstis, šlovinti, bet ir pamokslauti, dalintis tikėjimo žinia. Kiekvienas studentas su savo grupės vadovu turėjo evangelizmo praktiką miesto gatvėse. Tokia mokymosi programa ir dinamika nešė gana gerą vaisių. Kasmet, po devynių mėnesių studijų, bažnyčioje užaugdavo nauji tarnautojai įvairioms tarnystėms. Biblijos mokykla paruošė tarnautojus ne tik Šiaulių bažnyčiai, bet ir visoms įkurtoms Šiaulių krašto bendruomenėms.
(Ištrauka iš pastorės Anželikos apybraižos, https://ibaznycia.lt/sielu-pjutis-baznycios-augimas-ir-jos-statymas-1991-1993-m-ii/)

[Fancy_Facebook_Comments]