Kalėdinis sveikinimas

2022 23 gruodžio | Įvykiai, Pastorės žodis

Kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas. Ant Jo peties viešpatavimas, Jis bus vadinamas Nuostabusis, Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis. (Iz 9, 6)

Per gimimą mums duotas Kristus – Dievo Sūnus, kad atėjęs į kiekvieno žmogaus širdį nustebintų Savo gerumu, išmintingu patarimu, veiktų, kaip galingas Dievas sunkumuose, apkabintų kiekvieną amžinu bei tėvišku glėbiu ir ištartų… „Tu esi mylimas“.

Džiaugsmingų Šv. Kalėdų ir palaimintų Naujųjų 2023 Metų!

Su šilčiausiais linkėjimais,
pastorė Anželika Krikštaponienė