KRISTUS PRISIKĖLĖ!

2024 31 kovo | Įvykiai, Pastorės žodis

MIELI BROLIAI IR SESĖS,

šiandien švenčiame didžiausią stebuklą iš visų stebuklų – KRISTAUS PRISIKĖLIMĄ. Šv. Rašte sakoma: Jis mirė už visus, kad gyvieji nebe sau gyventų, bet Tam, kuris už juos mirė ir prisikėlė. (2 Kor 5, 15)

Ši šventė primena mums, kad kiekvienas išbandymas ir visi sunkumai yra laikini, o atgimimas bei naujas gyvenimas – įmanomi. Jėzaus prisikėlimas įžiebia viltį mūsų širdyse ir suteikia jėgų žengti nauju pasitikėjimo bei amžinu Dievo meilės Keliu.

Džiugios, šviesios ir prasmingos Šv. Velykų šventės!

Su meile,
pastorė Anželika

*

KAI KĖLĖS KRISTUS IŠ KAPŲ

Kai kėlės Kristus iš kapų
Nutraukė pančius
Mus visų
Nukrito jungas
Nuo pečių
Kurs slėgė
Amžių kaltumu.

Ar gali laisvas būt žmogus
Jei vergas jis savų minčių,
Paikų jausmų, piktų darbų..
Jei mirtį neša jis kitam.
Neleidžia niekam atsipūst
Tas nedorybės kirminas kartus.

Kai kėlės Kristus iš kapų
Geluonį kirmino mirties
Jis išplėšė jam iš nasrų
Kad tie, kas tiki,
Nusipraus
Mirties jau amžinos
Jie neragaus.

K. A. (ramios lankos), 24.03.31

[manual_related_posts]