Kviečiame Šiauliuose švęsti Ekumenines SEKMINES – PABUSK, KELKIS IR ATEIK…

2020 28 gegužės | Įvykiai, Renginiai

Ketverius metus iš eilės Šiaulių miesto skirtingų krikščioniškų bažnyčių tikintieji kartu švenčia SEKMINES atviroje miesto erdvėje. Tai jau tampa gražia miesto tradicija, kurią formuoja ir augina Šiaulių miesto ekumeninė grupė, susibūrusi iš ganytojų (pastorių ir kunigų) bei tikinčiųjų. Neveltui Šiaulius Lietuvoje imta vadinti, ne tik Saulės, bet ir Sekminių miestu.

SEKMINĖS – tai didelė visų krikščioniškų tradicijų (katalikų, stačiatikių, evangelikų ir anglikonų) šventė, vykstanti 50 dienų po Velykų, kuri džiugiai bei šventiškai atbaigia 7 savaičių velykinį laikotarpį. Jos metu tikintieji ne tik mini Šventosios Dvasios nužengimą ir Bažnyčios, kaip Dievo tautos, užgimimą iš žydų ir visų pagoniškų tautų, bet ir kartu laukia dvasinio tikėjimo bei misijos atsinaujinimo, sutaikinimo tarp skirtingų konfesijų bei socialinių grupių, skleidžia broliškos / seseriškos meilės darbus, kartu meldžiasi ir laimina savo miesto, tautos ir viso pasaulio gyventojus.

Kiekvienais metais Šiauliuose vykstančios ekumeninės SEKMINĖS turi savo aktualų esamam laikotarpiui šūkį ir dvasinę kryptį (Šiauliai – Sekminių miestas (2017), Šimtmečio Tautų Sekminės (2018), Sekminės – Būkite drąsios širdies (2019)). Ne išimtis ir šie metai. Pastaruoju metu, gyvenant pasaulinės COVID-19 pandemijos akistatoje, tris mėnesius išbuvus nacionalinio karantino sąlygomis, SEKMINĖS tampa dar aktualesnės, vedant žmones tikėjimo, vilties, atsinaujinimo ir meilės keliu. Šiaulių tikintieji drąsiai ir novatoriškai imasi iniciatyvos organizuoti 2020 m. SEKMINES ir šiais metais.

Šių metų SEKMINIŲ tema – PABUSK, KELKIS IR ATEIK… Į SEKMINIŲ MIESTĄ.

Mano mylimasis man kalba: „Kelkis, mano mylimoji, mano gražuole, ateik!“ Žiema jau praėjo, lietus pasibaigė ir liovėsi. Gėlės jau pasirodė žemėje; atėjo giedojimo metas, ir bandžių balsai girdimi krašte. „Kelkis, mano mylimoji, mano gražuole, ateik!“ (Gg 2, 10-12, 13b)

Gegužės 31 d. nuo 15 val. (per pačias Sekmines) vyks facebook’e nuotolinė SEKMINIŲ Vigilijos transliacija, kviečianti dvasiškai pabusti. Gyvos nuotolinės transliacijos metu įvairios miesto bažnyčių ir ekumeninės šlovinimo grupės giedos giesmes, melsis ir kvies kiekvieną atsiverti Dievo Dvasios aplankymui, veikimui, kalbėjimui.

Birželio 7 d. 16 val., švelnėjant karantino sąlygoms, vyks SEKMINIŲ šventimas Šiaulių savivaldybės skverelyje.

Mielai kviečiame visus norinčius dalyvauti SEKMINIŲ ŠVENTĖJE, laikantis atstumų ir apsaugos priemonių. 🧡

Šiaulių ekumeninė grupė

(Pastorė Anželika Krikštaponienė)

[gs-fb-comments]