Liepos mėnesį meldžiamės už mūsų miesto ir valstybės valdžias

2023 3 liepos | Pastorės žodis

Visų pirma prašau atlikinėti prašymus, maldas, užtarimus ir dėkojimus už visus žmones, karalius bei visus valdininkus, kad tyliai ir ramiai gyventume visokeriopai dievotą ir kilnų gyvenimą.
(1 Tim 2, 1-2)

Šį mėnesį, kurio metu vyks NATO viršūnių susitikimas Vilniuje, maldos tema – MELDŽIAMĖS UŽ MŪSŲ MIESTO IR VALSTYBĖS VALDŽIAS.

Kiekvienas miestas turi savo valdžias, o šalies valdžios telkiasi tautos didmiesčiuose. Mes tikime, kad Dievas nustato visas valdžias demokratinių rinkimų būdu. Savo miesto merą, miesto tarybą, administracijos valdininkus, kitus valdžios atstovus priimame, kaip Dievo dovaną, palaikyti tvarką ir puoselėti visokeriopą gerovę mieste. Melsimės, kad miestui vadovaujantys asmenys visada būtų sąžiningi, nesavanaudiški ir siektų savo gerais darbais pagarbinti Viešpatį bei atnešti naudą žmonėms.

Melskimės:

  • Meldžiame Dievo išminties, šviesos, sumanumo, sąžiningų ir teisingų sprendimų Vakarų pasaulio vadovams NATO viršūnių susitikimo metu.
  • Dėkojame, Viešpatie, už gerą ir žmogišką miesto merą, rūpestingus, nuolankius miesto tarybos ir savivaldybės tarnautojus.
  • Meldžiame, kad visi miesto vadovai, valdytojai ir tarnautojai siektų savo gerais sprendimais, darbais pašlovinti Tave, Dieve, bei atneštų visokeriopą naudą miesto žmonėms.
  • Meldžiame, kad bažnyčios, Dievo tauta, visuomet būtų pilietiška, atsidavusi ir įsipareigojusi elgtis pagal įstatymus – teisiai, atsakingai ir teisingai. Te Dievas padeda pastebėti tas sritis, kur reikia pasikeitimų mieste, kad būtume tų pokyčių dalimi.
  • Meldžiamės už tas institucijas, kurios užtikrina įstatymų vykdymo tvarką: politikus, savivaldybės tarnautojus, policijos pareigūnus, mokesčių rinkėjus, teisėsaugos, teisėtvarkos ir saugumo pareigūnus. Tegul jie visada atlieka savo darbus sąžiningai, nepriekaištingai ir palaiko saugumą bei tvarką mieste.
  • Meldžiamės, kad valdžios atstovai išmintingai, teisingai paskirstytų gaunamas lėšas iš mokesčių mokėtojų, Europos fondų lėšas. Dieve, padėk ir mums būti teisingais, geranoriškais mokesčių mokėtojais.
  • Meldžiame, kad krikščionys neprisidėtų prie patyčių valdžių atžvilgiu, neeskaluotų pseudo teorijų, melagienų, neskleistų panikos, bet būtų orūs, pagarbūs bei išmintingai konstruktyvūs, pateikdami reikalingus pokyčius, projektus, idėjas valdžioms.

Visus mielai kviečiame prisijungti melstis!

Paruošta pagal P. Nicholas, H. Thorne knygelę „5 MALDOS KRYPTYS UŽ SAVO MIESTĄ“

[manual_related_posts]