MALDA, kad teisingumo saulė patekėtų

2022 7 kovo | Pastorės žodis

Dvyliktoji karo Ukrainoje diena. Gynėjai ir puolama tauta laikosi neįtikėtinai ryžtingai, morališkai tvirtai, nors girdime ir matome, kaip aplink juos vyksta daug karo nusikaltimų, kuriais bandoma palaužti, įbauginti žmones. Ne vienas ukrainietis karys pasakoja, kaip Dievas padeda saugodamas ir palaikydamas dvasią. Mūsų malda už pasaulio vadovus ir politikus, kurie šiandien sprendžia sunkiuosius uždavinius, siekia baigti karo veiksmus ir įtvirtinti teisingumą pasaulyje, kad Dievo teisumo saulė patekėtų.

MALDA, kad Dievo teisingumo saulė patekėtų

Dieve, meldžiame, kad Tavo Dvasia valdytų viską.
Tegul Tavo Dvasia valdo karalius ir prezidentus,
virš ministrų pirmininkų ir generolų,
virš generalinių direktorių ir partijų vadovų,
virš įstatymų leidžiamosios valdžios ir virš biurokratų,
virš visų piliečių.

Tegul Tavo Dvasia veda mus taikos keliu,
sąžiningo dialogo kelyje,
tautų susitaikymo kelyje,
ateities nusiginklavimo ir teisingumo kelyje,
kelyje į laisvę ir gyvenimą visiems.

Tegul Tavo Dvasia veda mus palaiminimų keliu, kuriame dalinamės gėrybėmis su visais,
kelionėje, kurioje turi galimybę mokytis visi vaikai,
mokslinių tyrimų ir studijų nuotykio kelyje, kuris padeda visiems vyrams ir moterims,
kelyje į prasmingą darbą visiems žmonėms,
visų mūsų brolių ir seserų solidarumo ir meilės keliu.

Tepadeda mums Tavo Dvasia
drąsiai kalbėti,
dalintis tuo, ką turime ir kokie esame,
mesti iššūkį esamoms brutalioms galioms,
pasiūlyti išsivadavimo ir gyvybės žinią.
Mes meldžiamės per Kristų, mūsų Viešpatį.
Amen

Nežinomas autorius

***

RAYER that the Sun of God’s Justice May Come

God, we pray that Your Spirit may rule over all things.
May Your Spirit rule over kings and presidents
over prime ministers and generals
over CEOs and party bosses
over the legislature and over the bureaucrats
over all citizens.

May Your Spirit guide us on the way of peace
on the way of honest dialogue
on the way of reconciliation between peoples
on the way of future disarmament and justice
on the way of freedom and life for all.

May Your Spirit lead us on the journey of blessings shared with all
on the journey of educational opportunity for all our children
on the adventure of research and study that helps all men and women
on the road to meaningful work for all people
on the path of solidarity and love between all our brothers and sisters.

May Your Spirit help us
to speak up with courage
to share what we have and what we are
to challenge the brutal powers that be
to offer a message of liberation and life.
We make this prayer through Christ, our Lord.
Amen

Author Unknown

Array
[Fancy_Facebook_Comments]