Malda už moteris, patiriančias karo sukeltą kančią

2022 8 kovo | Pastorės žodis

O Jis tarė jai: “Pasitikėk, dukra, tavo tikėjimas išgydė tave”. Ir tą pačią akimirką moteris pagijo. (Mk 5, 34)
Nebijok, Siono dukra: štai atvyksta tavo karalius sėdėdamas ant asilaičio! (Jn 12, 15)

Kovo 8-oji, trylikta karo Ukrainoje diena. Mūsų žvilgsnis nukrypsta į labiausiai pažeidžiamas grupes – mergaites, merginas, moteris, senoles. Kare ir vienoje, ir kitoje pusėje kenčia motinos, netekusios savo vaikų. Karo zonoje esančios moterys pakelia dar didesnes kančias. Jos slaugo sužeistuosius ir ligonis, rūpinasi vaikais ir seneliais, kenčia savo artimųjų ir namų praradimo skausmą, brutalios jėgos priverstos bėgti iš savo šalies, trauktis su vaikais ant rankų, gimdyti savo kūdikius metro stotyse, traukiniuose. Moterys dėl savo lyties tampa prievartos, smurto, žmonių prekybos ir vergovės aukomis. Patiriamos ir kūno, ir sielos traumos. Visame pasaulyje 1 iš 3 moterų patiria prievartą, smurtą seksualiniu pagrindu. Šiame kare jau žinomi moterų prievartos atvejai. Šiandien, kovo 8-ąją, laisvo pasaulio žmonės jungiasi į demokratines akcijas ir maldas už Ukrainos moteris, kenčiančias karo siaubus. Dieve, apglėbk, paguosk ir gydyk kiekvieną Savo dukterį.

MALDA UŽ KENČIANČIAS MOTERIS – Dievo dukras

Gailestingasis Dieve,

Meldžiame už mamas, netekusias vaikų karo laukuose,
už moteris ir merginas, patyrusias smurtinius karo veiksmus,
kad visos po Tavo sparnais rastų paguodą ir saugią vietą gyventi,
išgytų nuo patirtų traumų bei atkurtų savo gyvenimą.

Meldžiame už kūdikius, atėjusius į šį nerimo ir konflikto pasaulį rūsiuose, traukiniuose.
Globok, augink ir stiprink Savo mažutėlius.
Prašome už vaikus, berniukus ir mergaites,
kurie savo namuose, savo šalyje pamatė ir patyrė karinio konflikto smurtą.
Prašome, kad jie ir jų šeimos nariai rastų kūno bei sielos ramybę, išgijimą, viltį;

Meldžiame už Ukrainos moteris, kurios liko karo zonoje kovoti, aukotis, padėti,
ir moteris, kurios verčiamos karo pasitraukė į svetimus kraštus –
pabėgėles, kurias paveikė itin didelis smurtas, pasitraukimo kančios.
Tegul Tavo apsauga lydi jas ir ilgalaikiai pokyčiai užtikrina jų saugumą, ramybę.

Meldžiame už asmenis, savanorių organizacijas, bendruomenes,
kurios siekia užkirsti kelią smurtui prieš moteris ir mergaites
bei drąsiai ir gailestingai padeda agresiją išgyvenusiems asmenims.
Tegul jų ryžtas, gerumas ir dosnumas išlieka ir prasiplečia.

Meldžiame už vyrus skriaudėjus,
kurie piktai panaudojo savo galią,
smurtavo prieš moteris ir mergaites,
Prašome, kad pakeistum jų širdis,
jog prasmingais būdais atgailautų ir ieškotų pagalbos savo sieloms,
kurios jiems reikia, idant gyventų pasikeitusį gyvenimą.

Meilės Dieve, mes prašome Tavęs,
kad užuojauta užlietų visų žmonių širdis.
Meldžiame per Jėzų Kristų,
kuris gyvena ir viešpatauja Šventojoje Dvasioje.
Amen

A.K. (ramios lankos)

[manual_related_posts]
[Fancy_Facebook_Comments]