MALDA už MŪSŲ MIESTĄ, už tai, kas mieste gera, ir už tai, kas turėtų keistis

2023 4 kovo | Pastorės žodis

Tuomet žmonės pradėjo šauktis Viešpaties vardo. (Pr 4, 26)

Nuo pernai metų, tęsiame toliau melstis už savo miestą teminėmis maldomis pagal P. Nicholas, H. Thorne knygelę “5 MALDOS KRYPTYS UŽ SAVO MIESTĄ”. Šiais metais konkrečia maldos kryptimi melsimės visą mėnesį, pradėdami pirmą mėnesio sekmadienį  pamaldose, tęsime antradieniais Zoom maldose (nuorodą rasite bažnyčios Facebook’o paskyroje) ir namų grupelėse, o baigsime mėnesio paskutinįjį sekmadienį. Kitą mėnesį keisis maldos tema.

KOVO mėnesio maldos tema – Malda už tai, kas mieste gera, ir už tai, kas turėtų keistis.
Jungtinių Tautų duomenimis, daugiau kaip pusė viso pasaulio gyventojų gyvena miestuose. Tas skaičius iki 2050 metų turėtų šoktelėti iki 70%.
Nuo miestų įsikūrimo pradžios žmonių gyvenimai tiesiog verda miestuose. Žmonės juose dirba, verčiasi, kuria, siekia tikslų, myli, tuokiasi, gimdo ir augina vaikus. Tai vietos, kur žmonės, kartu sutarę siekia saugaus ir kūrybingo gyvenimo. Kadangi žmogaus prigimtyje vis dar yra nuopuolio pasekmių, ne viskas mieste būna gražu ir gera. Kiekvienas miestas turi ir savo problemų, krizių ir “susirgimų”. Todėl melsdamiesi už savo miestą dėkosime už tai, kas jame gera, ir melsimės už tai, kad blogi, destruktyvūs dalykai būtų pakeisti, išgydyti.

Melskimės:

    • Dėkokime už savo miesto gyventojus ir jo unikalią kultūrą, darbus, verslus, švietimą, ligonines, bažnyčias.
    • Melskimės, kad mūsų mieste būtų gera gyventi jauniems ir seniems žmonėms, kad būtų puikios sąlygos kurtis šeimoms ir auginti vaikus.
    • Atneškime maldoje Dievui tai, kas mieste yra netinkamo, blogo ir kenksmingo. Te Dievas ištiesia Savo ranką ir suvaldo bet kokį smurtą, korupciją ir engimą (galbūt asmeniškai susiduriame su tam tikromis blogio formomis, įtraukime tai į maldos prašymus).
    • Melskimės už nuostabią galimybę kūrybingai skleisti Gerąją Naujieną mieste, kad kuo daugiau miesto gyventojų “šauktųsi Viešpaties vardo”.

Visus mielai kviečiame prisijungti prie maldų!

Paruošta pagal P. Nicholas, H. Thorne knygelę “5 MALDOS KRYPTYS UŽ SAVO MIESTĄ”

[manual_related_posts]