Meldžiamės, kad turėtume viltį dangiškuoju ateities miestu

2023 18 vasario | Pastorės žodis

Aš pamačiau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė praėjo ir jūros daugiau nebebuvo. Ir aš… išvydau šventąjį miestą – naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo; ji buvo pasiruošusi kaip nuotaka, pasipuošusi savo sužadėtiniui… “Štai Dievo buveinė tarp žmonių. Jis apsigyvens pas juos, ir jie bus Jo tauta, ir pats Dievas, jų Dievas, bus su jais. Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių; nebebus daugiau mirties, nei liūdesio, nei dejonės, nei skausmo daugiau nebebus, nes kas buvo pirmiau – praėjo”… Rašyk, nes šitie žodžiai patikimi ir tikri. (Apd 21,1-5)

2023 metų pradžioje tęsiame melstis teminėmis maldomis už savo miestą. Tai darome sekmadienio pamaldose, tęsiame maldas antradieniais Zoom maldoje (nuorodą rasite bažnyčios Facebook’o paskyroje) ir namų grupelėse.

Vasario 19 d. – 25 d. maldos tema – MELDŽIAMĖS, KAD TURĖTUME VILTĮ DANGIŠKUOJU ATEITIES MIESTU.

Martynas Liuteris rašė: Visa, ką žmogus nuveikia šiame pasaulyje, nuveikia vilties vedamas. Amžinojo gyvenimo, teisingumo ir meilės viltis motyvuoja krikščionis ir šiandien gyventi dievotai, atlikti darbus sąžiningai, siekti naujos kūrinijos atspindžių jau šiame gyvenime. Bet tam reikia Dievo pagalbos, kad neprarastume viltį, sugebėtume atmesti nūdienų ciniškumo ir negatyvizmo spaudimą.

Melskimės:

  • Visavaldi Atpirkėjau, dėkoju Tau už Tavo pažadą apie naują kūriniją, dangišką miestą. Padėk savajai tautai nepaliauti apie jį mąstyti.
  • Padėk, Dieve, kalbėti vilties žodžius ir priešintis cinizmui bei negatyvizmui.
  • Viešpatie, leisk mums naujai pažvelgti į savo visus žemiško gyvenimo darbus, kurie reikalingi, ar tai būtų Evangelijos skelbimas, ar indų plovimas: kad amžinybės šviesoje matytume jų kilnumą ir ribotumą.
  • Šloviname Tave, Dieve, už nuostabią ateitį ir prašome gelbėk Savo malonės galia pasaulį: “Ateik, Viešpatie, ateik”.
  • Nors žemiškajame mieste gyvenimas nėra paprastas, susiduriame su daugeliu gyvenimo vargų, sielvartų ir iššūkių, bet jie praeinantys ir išsprendžiami. Meldžiame už tuos, kurie šiandien kenčia mūsų mieste, kad jie savo sunkumuose ir sielvarte patirtų dangaus teikiamą pagalbą.
  • Meldžiamės, kad bažnyčios drąsiai skelbtų amžino gyvenimo viltį mūsų mieste.
    Amen

Visus mielai kviečiame prisijungti melstis!

Paruošta pagal P. Nicholas, H. Thorne knygelę „5 MALDOS KRYPTYS UŽ SAVO MIESTĄ“

[manual_related_posts]