MALDA už neteisybės aukas ir kaltininkus

2022 4 kovo | Pastorės žodis

Devintoji karo Ukrainoje diena. Užpuolikų režimas pritraukė beveik visą savo kariauną prieš laisvą ukrainiečių valstybę. Šiandien beprotiškai apšaudė Ukrainoje esančią didžiausią Europos Zaporižės atominę elektrinę, sukeldami branduolinio sprogimo grėsmę visam regionui. Šiuo metu Ukrainos tauta patiria didžiausią neapykantos, smurto ir karinės agresijos terorą po antrojo pasaulinio. XXI a. civilizuotoje valstybėje, nuo karo žūva vaikai, moterys, vyrai… Meldžiame už visus, kurie tapo neteisiomis aukomis ir beprasmiškai kenčia karo siaubus.

MALDA už neteisybės aukas ir kaltininkus

Už visus, kurie tapo neapykantos ir nežmoniškumo aukomis,
už tuos artimuosius, kurie liko apraudoti,
už sielas tų, kurių širdys šaltos,
Viešpatie, išklausyk mūsų maldą.

Už vaikus, kurie gimsta šiame konfliktų ir smurto pasaulyje,
už moteris ir motinas, kurios beprasmiškai kenčia,
Viešpatie, išklausyk mūsų maldą.

Už visus tuos, kurie buvo priversti nedirbti, kurie trokšta grįžti į darbą,
už visus, kurie stengiasi išlaikyti savo šeimas,
Viešpatie, išklausyk mūsų maldą.

Už karius, kurie klysta manydami, kad jų kulkos atneš taiką,
už tuo, kurie jaučiasi pašaukti sąžiningai prieštarauti kariniams įsakymams,
Viešpatie, išgirsk mūsų maldą.

Už vaikus, kurie naktimis verkia savo lovose ir tyliai klausia “ką aš padariau, kad tiap atsitiko?”,
už motinas ir tėčius, kurie turi pabandyti paaiškinti nepaaiškinamus dalykus,
Viešpatie, išklausyk mūsų maldą.

Už visus prieš savo laiką mirusius vaikus,
už karius, kurie leidžia uniformai atimti iš jų žmogiškumą,
už gydytojus, iš kurių atimta galimybė panaudoti savo dovanas,
Viešpatie, išgirsk mūsų maldą.

Už aukų ir nusikaltėlių sielų atpirkimą,
už tuos, kurie įsipareigoja atleisti nuodėmes,
Viešpatie, išklausyk mūsų maldą.
AMEN

Autorius nežinomas

***

Prayer for Victims and Perpetrators of Injustice

For all those who have fallen victim to hatred and inhumanity,
for those loved ones who are left behind to mourn,
for the souls of those whose hearts are cold,
Lord, hear our prayer.

For the children who are being born into this world of conflict and violence,
for women and mothers who suffer needlessly,
Lord, hear our prayer.

For all those who have been forced into unemployment, who long to return to work,
for all those who struggle to support their families,
Lord, hear our prayer.

For the soldiers who are misguided in thinking that their bullets will bring about peace,
for those who feel called to conscientiously object to military orders,
Lord, hear our prayer.

For the children who cry in their beds at night and wonder “what have I done?”
For the mothers and fathers who must try to explain the unexplainable,
Lord, hear our prayer.

For all the children who have died before their time,
for the soldiers who allow their uniform to strip them of their humanity,
for the healers who are denied the opportunity to use their gifts,
Lord, hear our prayer.

For the redemption of souls of both victim and perpetrator,
for those who commit themselves to the forgiveness of sins,
Lord, hear our prayer.
AMEN

Author Unknown

[manual_related_posts]
[Fancy_Facebook_Comments]