Malda už pagrobtus Ukrainos vaikus

2023 1 birželio | Įvykiai

Minint Tarptautinę vaikų gynimo dieną, solidariai meldžiamės už iš Ukrainos pagrobtus ir į Rusiją neteisiškai išvežtus tūkstančius vaikų.

Oficialiai skelbiama, kad nuo Rusijos pradėto karo pradžios iš Ukrainos rusai pagrobė 15 tūkst. vaikų, didžioji dauguma iš rytinių ir pietinių Ukrainos regionų.

*

MALDA

Meldžiame už Ukrainos vaikus, kenčiančius nuo karo teroro, patiriančius baimę praradus šeimą, patyrusius persekiojimą ir svetimųjų neteisėtą pagrobimą. Kurie dabar yra toli nuo savo namų ir krašto. Viešpatie, paguosk ir nuramink juos!

Meldžiame už tuos, kurie paniekinti, pažeminti ir išnaudojami. Kurie patiria seksualinę prievartą, fizines ir psichologines patyčias, kančias.

Saugok juos nuo blogio ir teik išvadavimo vilties!

Meldžiame už vaikus, kurie liko našlaičiais, stokoja tėvų meilės ir dėmesio. Suteik jiems meilės, gydyk našlaičių širdis!
Meldžiame, kad visi pagrobti vaikai būtų sugrąžinti namo, į savo kraštą, pas savo žmones, giminaičius.

Prašome mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu.

Amen

Array