Ne galybė ir ne jėga, bet Dievo Dvasia

2023 29 gegužės | Fotoreportažai, Įvykiai

Šiais perfrazuotais pranašo Zacharijo žodžiais iš Senojo Testamento kvietėme į mūsų 2023 metų Šiaulių ekumeninę Sekminių šventę, kuri įvyko paskutinįjį gegužės sekmadienį, pačioje miesto širdyje – skverelyje, žalių medžių paunksmėje, prie miesto savivaldybės ir katedros. Jau septintus metus iš eilės susiburiame įvairių konfesijų bažnyčių tikintieji, miestelėnai ir svečiai atviromis širdimis laukti bei priimti Šventosios Dvasios pripildymo ir tikėjimo atnaujinimo stebuklo. Kasmet vis kitaip, vis naujai ir stebinančiai…

Šviesią, saulėtą popietę Sekminių šventimą pradėjome pristatydami šių metų tris šventės simbolius. Vėjas primena visur esantį, nematomą Šventosios Dvasios dvelkimą ir Dievo kvėpavimą, burės – kaip sielos sparnai, kuriems reikia Dvasios vėjo, kad sklistų link amžinųjų namų. Laivelis turi daug reikšmių – simbolizuoja ir mūsų gyvenimą tikėjimu, bažnyčią, ekumeninę brolių ir sesių bendrystę, kurios vedlys yra Viešpats Jėzus, o Dvasia – vėjas to laivo burėse. Ankstyvosios Bažnyčios tėvas Teofilis Antiochietis pastebi: “Kas gali perplaukti jūrą, pirmiau savęs nepatikėjęs laivui ir vairininkui”… (Teofilis Antiochietis, “Trys knygos Autolitui”, II a.)

Dvelkiant švelniam gegužės vėjui, pirmiausia „iškėlėme šlovinimo bures“. Pirmoje šventės dalyje atliko savo kūrybos ir verstas iš kitų kalbų giesmes skirtingų bažnyčių šlovinimo grupės ir atlikėjai. Džiaugiamės jų gausumu. Savo kūrybos giesmes atliko Šiaulių Naujųjų apaštalų bažnyčios vadovė Auksė Matulienė, giesmių atlikėjas Svajūnas Cibulskis. Šlovinimo giesmes giedojo skirtingi duetai: Šiaulių katedros solistė Vaidota ir Katedros choro vadovas Romualdas Juzukonis, Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis“ šlovinimo vadovė Rūta Tumulienė ir Vilma Klumbytė, Telšių Evangelijos bažnyčios mamos bei dukters duetas – Jolanta Voronenkovienė ir Paulina. Giesmės nuostabiai gaivino, taurino ir pakylėjo susirinkusiųjų sielas iki dangaus.

Kitoje šventės dalyje – ekumeninėse Sekminių pamaldose, visus susirinkusius įkvėpė, guodė ir drąsino skambėjusios maldos, skaitiniai iš Šv. Rašto, giesmės, įvairių bažnyčių dvasininkų pasisakymai. Mergaitės, sesutės ukrainietės, Anastasija ir Alisa, subtiliai atliko Angelų šokį. O pamaldų tikra puošmena ir džiaugsmu tapo ekumeninis choras „Sekminių miestas“, gimęs dar prieš keletą metų ruošiantis kitoms Sekminėms. Šiais metais, iš naujo atgimęs choras (vadovai Vilma Klumbytė, Rūta Tumulienė, Auksė Matulienė ir Lauras Jokūbreikšas), buvo Dvasios įkvėpimo šaltiniu daugeliui. Dvasininkų išsakytos mintys, intencijos, liudijimai drąsino žmones atsiverti Dievui, prašyti Šventosios Dvasios liepsnos, įkvėpimo, vedimo ir pagalbos tikinčiojo gyvenime, bendrystėje, brolystėje. Daugelis kalbėjusiųjų pastebėjo, kad Dvasios dėka gimė Bažnyčia, Dvasia buvo ir krikščionybės ištakose, būdama slėpininga ir neišsemiama, visa lemia, ir asmeninį Dievo patyrimą, ir Rašto pažinimą žmogaus gyvenime, ir bažnyčios gyvastingumą. Ekumeninėse pamaldose dalyvavo šventės globėjas Katalikų bažnyčios Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Šiaulių veikliųjų žmonių bendrijos vadovas Valdemaras Griškevičius, Telšių Evangelijos bažnyčios pastorė Loreta Valužienė, Šiaulių Naujosios apaštalų bažnyčios evangelistas Jurgis, Edmundas Gavėnia, Šiaulių šv. Jurgio parapijos vikaras kunigas Matas Kasparas, Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčios rektorato kunigas Mindaugas Malinauskas, ir mes, pamaldų vedantieji, Šiaulių vyskupijos Jaunimo centro vadovas kunigas Arūnas Jankauskis bei Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis“ pastorė Anželika Krikštaponienė.

Pamaldų pabaigoje, skambant Katedros varpams, tyloje atminėme gausiai žuvusius žmones Ukrainos kare, kvietėme mūsų brolį bei sesę iš Kremenčiuko Vlodymyrą ir Tatjaną Zipas melstis už savo kraštą, žmones, bažnyčias. Palaiminę Lietuvą ir kitas tautas, kurios ištiesė pagalbos ranką jose gyvenantiems Ukrainos pabėgėliams, mūsų bičiuliai giedojo giesmę ukrainietiškai, pranašiškai skelbdami, kad bus išsklaidyti tamsos debesys virš Ukrainos ir teisumo saulė užtekės virš Dnepro upės.

Šventė baigėsi dideliu brolių ir sesių džiaugsmu, Šventosios Dvasios pripildymu. Visi drauge kūrėme simbolinį šventės veiksmą – skambant giesmei „Žiūrėk, kaip gera, malonu mums broliams kartu“, perdavėme vienas kitam tikėjimo irklą linkėdami Dvasios vėjo, drąsos tikėjimo kelionėje, palaikymo ir Dievo palankumo iki galo.

Dėkojame visiems nuoširdžiai dalyvavusiems šventėje! Tariame didelį ačiū šventės globėjui vyskupui Eugenijui Bartuliui, taip pat esame nuoširdžiai dėkingi organizavusiems šventę Šiaulių vyskupijai, Šiaulių bažnyčiai „Tiesos žodis“,  Šiaulių veikliųjų žmonių bendrijai, Šiaulių ekumeninei grupei.

Atskirą padėką išreiškiame mūsų šventės partneriams: Šiaulių miesto savivaldybei, Šiaulių kultūros centrui, Šiaulių „Jachtų klubui“, UAB „Ausnė“ , Krikščioniškajam radijui XFM ir Marijos radijui

Visiems tariame iki greito pasimatymo ekumeninėje brolių ir sesių bendrystėje Šventojoje Dvasioje! 😍🙌

Pastorė Anželika Krikštaponienė

Tiesioginės transliacijos įrašas

Nuotraukos Gedimino Beržinio

Array