Malda už Ukrainą, Izraelį, tautas, valdininkus ir visus žmones

2023 21 spalio | Pastorės žodis

Taigi visų pirma prašau atlikinėti prašymus, maldas, užtarimus ir dėkojimus už visus žmones, už karalius bei visus valdininkus, kad tyliai ir ramiai gyventume visokeriopai dievotą ir kilnų gyvenimą. Tai gera ir priimtina akyse Dievo, mūsų Gelbėtojo, kuris trokšta, kad visi žmonės būtų išgelbėti ir pasiektų tiesos pažinimą. (1 Tim 2, 1-4)

Gyvenant neramiais laikais, kai autokratiniai pasaulio režimai puola demokratines vertybes, Šv. Rašte esame raginami melstis įvairiomis maldomis už visus žmones, už kenčiančius, už kariaujančius gynybinius karus (Ukrainą, Izraelį), ginančius savo tautos laisvę ir teisę būti, gyventi ramiai, oriai ir dievotai.

Melskimės už valdytojus, kad demokratinio pasaulio vadovai ir tautos rastų išminties sprendimus, kaip įveikti piktą, neleisti įsiplieksti pasauliniam karui ir išlaikyti teisinę tvarką bei teisingumą žemėje. Amen

[manual_related_posts]