Meldžiamės, kad mūsų miestas būtų atviras Evangelijai

2023 14 sausio | Pastorės žodis

Keliauk tuojau pat į Ninevę, tą didį miestą ir paskelbk jam, ką aš tau kalbėjau. Paklusdamas Viešpaties dodžiui, Jona pakilo ir nuvyko į Ninevę. Ninevės žmonės patikėjo Dievu, paskelbė pasninką ir visi, dideli bei maži, apsivilko ašutinėmis. (Jonos 3, 2-5)

2023 metų pradžioje tęsiame melstis teminėmis maldomis už savo miestą. Tai darome sekmadienio pamaldose, tęsiame maldas antradieniais Zoom maldoje (nuorodą rasite bažnyčios Facebook’o paskyroje) ir namų grupelėse.

Sausio 15 d. – 21 d. maldos tema – MELDŽIAMĖS, KAD MŪSŲ MIESTAS BŪTŲ ATVIRAS EVANGELIJAI.

Dievas siunčia mus, tikinčiuosius, į mūsų miestus su vilties žinia. Kiekvienas miestas turi savo charakterį ir ypatumus. Stebint miesto gyvenimą, galime atrasti kūrybingus būdus kalbėti žmonėms apie Kristuje esančia viltį. Dievas įgalina tikinčiuosius kūrybingai ir drąsiai skelbti Evangeliją, eiti pas pražuvusias, nelaukiant, kad jie ateis.

Melskimės:

  • Dieve, kuris trokšti, kad visi žmonės išgirstų Evangeliją ir būtų išgelbėti, padėk mūsų miesto gyventojams kūrybingai skelbti Evangeliją.
  • Prašome, kad mes ir kiti Dievo namiškiai noriai eitų į įvairias miesto sritis, skleistų Evangeliją skirtingomis dovanomis.
  • Meldžiamės už konkrečius žmones, artimuosius, bendradarbius, kaimynus, kurie yra mūsų aplinkoje, kad Evangelijos šviesa juos nušviestų. Suteik mums kiekvieną gyvenimo dieną galimybes jiems papasakoti apie Dievą.
  • Meldžiamės, kad mūsų miesto bažnyčios klausytų Dievo raginimo ir būtų Kristaus liudytojos visiems žmonėms, o ne užsidarytų savo subkultūroje.
  • Meldžiamės, kad Dievo prabudinantis veikimas pasireikštų žmonių širdyse, jie patirtų dvasinį atgimimą, patirtų atgailą. Kad mūsų miestas būtų dvasiniu probudimo centru.
  • Dėkojame Dievui už mūsų išgelbėjimą. Suteik, Viešpatie, didesnį išgelbėjimo džiaugsmą visoms bažnyčioms, kai gimsta į tavo karalystę žmonės. Amen

Visus mielai kviečiame prisijungti melstis!

Paruošta pagal P. Nicholas, H. Thorne knygelę „5 MALDOS KRYPTYS UŽ SAVO MIESTĄ“

[manual_related_posts]
[Fancy_Facebook_Comments]