Meldžiamės, kad mūsų miesto bažnyčios būtų augančios

2023 7 sausio | Pastorės žodis

Aš sodinau, Apolas laistė, o Dievas augino. Todėl nieko nereiškia nei sodintojas, nei laistytojas, bet Dievas – augintojas. Kas sodina ir laisto yra viena, ir kiekvienas gaus savąjį užmokestį pagal savo triūsą. Mes juk esame Dievo bendradarbiai, o jūs – Dievo dirva, Dievo statinys. (1 Kor 3, 6-9)

2023 metų pradžioje tęsiame melstis teminėmis maldomis už savo miesto bažnyčias. Tai darome sekmadienio pamaldose, tęsiame maldas antradieniais Zoom maldoje (nuorodą rasite bažnyčios Facebook’o paskyroje) ir namų grupelėse.

Sausio 8 d. – 14 d. maldos tema – MELDŽIAMĖS, KAD MŪSŲ MIESTO BAŽNYČIOS BŪTŲ AUGANČIOS.

Norint miesto gyventojus laimėti Kristui, būtina sukurti visą Evangelijai palankią “ekosistemą”. Kiekviena bažnyčia turi atlikti savo vaidmenį, vykdydama jai skirtą Viešpaties misiją. Bendradarbiaudamos įvairios miesto bažnyčios, kiekviena įneša savo dalį, o kartu kuria ir plečia krikščioniškų vertybių visuomenę. Dievas gi augina bažnyčias įtikėjusiais. Mūsų miestas apdovanotas įvairių konfesijų, bažnyčių gausa, tegul jos būna drąsios bendradarbiauti.

Melskimės:

  • Dėkojame, Dieve, už įvairias miesto bažnyčias ir konfesijas.
  • Prašome, kad mūsų miesto bažnyčios nestokotų įvairių bažnyčių tarnautojų, kurie augina ir ugdo bažnyčias: misionierių, evangelistų, mokytojų, ganytojų, šlovintojų, jaunuomenės tarnautojų, kultūrininkų, socialinių tarnautojų ir pan. Meldžiame, kad Dievas pasitelkęs šiuos talentus sodintų, laistytų ir augintų Evangleijos vaisių mūsų mieste.
  • Meldžiamės, kad per ekumeninį bažnyčių judėjimą ir bendrystę būtų regimas Evangelijos plitimas Dievo šlovei.
  • Meldžiamės, kad mūsų mieste kuo daugiau bažnyčių susivienytų Evangelijos pagrindu, kad neužsisklęstų ir nežiūrėtų tik savo konfesijų ar bažnyčios interesų, bet skelbtų Dievo žodį, apreikštų Kristų.
  • Meldžiamės, kad mūsų mieste bažnyčios augtų ir neštų gausų Evangelijos vaisių, rinktų sielų derlių į Jo aruodus, kad visi tvirtėtų ant Kristaus pamato. Amen

Visus mielai kviečiame prisijungti melstis!

Paruošta pagal P. Nicholas, H. Thorne knygelę „5 MALDOS KRYPTYS UŽ SAVO MIESTĄ“

Nuotrauka Gintauto Tumulio

[manual_related_posts]
[Fancy_Facebook_Comments]