Meldžiamės už darbo situaciją mieste

2022 8 spalio | Pastorės žodis

Dievas juos palaimino ir tarė: “Būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir užvaldykite ją…” (Pr 1, 28)

Toliau meldžiamės teminėmis maldomis už savo miestą sekmadienio pamaldose, tęsiame antradieniais Zoom maldoje (nuorodą rasite bažnyčios Facebook’o paskyroje) ir namų grupelėse.

Šios savaitės (spalio 9 d. – 15 d.) maldos tema – MALDA UŽ DARBO SITUACIJĄ MIESTE.

Šventajame Rašte matome dirbantį ir veikiantį Dievą – Jis kūrė pasaulį šešias dienas ir septintą dieną ilsėjosi po Savo darbų. Tokiu būdu mes turime gerą darbštumo ir subalansuoto poilsio pavyzdį. Darbas – tai Dievo palaiminimas, kurio metu žmogus sukuria, atranda naujus dalykus, sutvarko senus, stato, valo, aria, sėja, kepa, siuva, gydo, moko, kuria. Žmonės dirba penkias darbo dienas visuomenės labui, kurdami visos visuomenės gerbūvį. Dirbdami esame viskuo aprūpinami ir patys, ko mūsų poreikiams reikia. Bet ne tik – uždirbdami mes galime pasirūpinti kitais žmonėmis, atlikti gerus darbus, paremti. Tokiu būdu esame įgalinti plėsti gėrį aplink mus. Vis tik, kartais darbas gali atrodyti, kaip prakeiksmas, kai patiriame darbinius sunkumus, santykių krizes kolektyve, prarandame darbo tikslus ir viziją. Todėl svarbu nepamiršti melstis už savo darbovietes ir bendradarbius.

Melskimės:

  • Pirmiausiai padėkokime Dievui, už visus prasmingus darbus, kuriuos dirbame, ir kad per darbą Jis mus aprūpina viskuo, ko reikia mūsų gyvenimui.
  • Melskimės, kad miesto gyventojai dirbtų pagal pašaukimą ir įvykdytų geriausiai savo profesinį darbą. Kad kasdieniai darbai suteiktų džiaugsmo dirbančiam ir naudos visiems aplinkiniams.
  • Melskimės, kad mieste būtų daug darbo vietų vyrams ir moterims, jauniems ir vyresniems, kurie dar nori dirbti. Kad visiems būtų vietos po saule.
  • Paprašykime atleidimo už tuos visus blogus darbus, kurie žalojo mūsų aplinką ar nešė ekonominę žalą miestui ir jo aplinkai.
  • Melskimės, kad mūsų miesto gyventojai degtų troškimu rūpintis Dievo pasauliu ir jį atidžiai, kūrybingai puoselėti.
  • Paveskime visus mūsų ir miesto darbus, susijusius su sunkumais, krizėmis, kad Jis suteiktų mums kantrybės visa tai įveikti ir išspręsti. Tepadeda Dievas įveikti išvešėjusią bedarbystę, darboholiškumą, tuštybės geismą, nusivylimus, prastą darbo politiką, konfliktiškas įtampas ir pan.

Visus mielai kviečiame prisijungti melstis!

Paruošta pagal P. Nicholas, H. Thorne knygelę „5 MALDOS KRYPTYS UŽ SAVO MIESTĄ“

[manual_related_posts]
[Fancy_Facebook_Comments]