Meldžiamės už žmonių poilsį mūsų mieste

2022 15 spalio | Pastorės žodis

…nes kas įžengia į atilsio šalį, ilsisi po savo darbų, panašiai kaip Dievas ilsėjosi po savųjų.
(Žyd 4, 10)

Meldžiamės teminėmis maldomis už savo miestą sekmadienio pamaldose, tęsiame antradieniais Zoom maldoje (nuorodą rasite bažnyčios Facebook’o paskyroje) ir namų grupelėse.

Šios savaitės (spalio 16 d. – 22 d.) maldos tema – MALDA UŽ ŽMONIŲ POILSĮ MŪSŲ MIESTE.

Šventajame Rašte matome dirbantį ir besiilsintį Dievą – Jis kūrė pasaulį šešias dienas ir septintą dieną ilsėjosi po Savo darbų. Tokiu būdu mes turime gerą subalansuotą darbštumo ir poilsio pavyzdį. Gyvename didelio tempo, greičio ir streso pasaulyje. Kiekvienas žmogus kasdien, kas savaitę turi poreikį pailsėti po savo darbų. Taip pat ir metų bėgyje jam svarbu turėti atostogas. Tokiu būdu atgauname jėgas, prisipildome ramybės ir grįžtame kokybiškai kitokiais žmonėmis į darbus ir bendrystę. O mums visiems reikalinga vidinė ir fizinė energija dirbant bei bendraujant su žmonėmis.
Gero poilsio troškimas išlieka kaip amžinojo poilsio ir taikos giluminis ilgesys kiekviename žmoguje. Todėl svarbu išmokti atrasti sielos poilsį maldoje, bendraujant su Dievu, kuris dosniai teikia amžiną gyvenimą ir ramybę šito ieškantiems.
Be to mūsų laisvalaikis gali būti skirtingų formų ir būdų – sportuojant, kuriant, šokant, žaidžiant stalo žaidimus. Laisvalaikio pomėgiai gali būti puiki galimybė bendrauti su naujais žmonėmis, liudyti jiems. Atsipalaidavę žmonės yra atviri ir atidžiau įsiklauso į pokalbį, nei skubantys. Melskimės, kad mums visiems atsirastų daugiau progų parodyti meilę, tikėjimą, amžinas vertybes ir išmintį, kai ilsimės.

Melskimės:

  • Padėkokime už tobulą ir amžiną poilsį, kurį visi tikėjimu paveldime Kristuje, kad daugiau žmonių rastų Kelią į Dievo teikiamą sielos poilsį.
  • Dėkokime už kiekvieną savaitę turimą galimybę ilsėtis nuo savo darbų ir ilsėtis Dievo pažinime bei artume sekmadienio pamaldų metu. Te Dievas padeda kiekvienam kas savaitę ne tik atidėti darbus, sumažinti stresą, bet ir išmokti atsinaujinti Dievo artume, asmeninėje maldoje ir bažnyčioje.
  • Melskime, kad mes, krikščionys, mokėtume laikytis gero ir subalansuoto darbo bei poilsio ritmo. Te Dievas teikia Savo išminties, kiek darbų prisiimti, ir kada, kokių pasiūlymų atsisakyti.
  • Dėkokime Dievui už mieste įrengtas poilsio vietas, sporto ir žaidimo aikšteles, parkus, kur miestelėnai gali prasmingai, gryname ore praleisti laisvalaikį, bendrauti. Melskimės už galimybes poilsio metu draugauti su žmonėmis ir jiems pasakoti apie tikėjimo vertybes.
  • Pasimelskime už tris žmones, savo pažįstamus, su kuriais leidžiame laisvalaikį. Melskimės, kad atsirastų daugiau progų jiems liudyti apie Dievo gerumą, pagalbą, Jo meilę.

Visus mielai kviečiame prisijungti melstis!

Paruošta pagal P. Nicholas, H. Thorne knygelę „5 MALDOS KRYPTYS UŽ SAVO MIESTĄ“

[manual_related_posts]
[Fancy_Facebook_Comments]