Meldžiamės už rūpinimąsi kitais – karitatyvines, socialines ir globos sferas mūsų mieste

2022 29 spalio | Pastorės žodis

Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela, visomis savo jėgomis, ir savo artimą, kaip save patį. Artimas patekusiam plėšikui į rankas…. tas, kuris jo pasigailėjimo. Jėzus jam tarė: ‘Eik ir tu tai daryk! (Lk 10, 27, 37)

Meldžiamės teminėmis maldomis už savo miestą sekmadienio pamaldose, tęsiame antradieniais Zoom maldoje (nuorodą rasite bažnyčios Facebook’o paskyroje) ir namų grupelėse.

Šios savaitės (spalio 30 d. – lapkričio 5 d.) maldos tema – MELDŽIAMĖS UŽ RŪPINIMĄSI KITAIS – KARITATYVINES, SOCIALINES, GLOBOS SFERAS MŪSŲ MIESTE.

Kiekviename mieste yra daug žmonių, kurie patiria skausmą ir kančias. Kenčiančiais žmonėmis rūpinasi artimieji, bičiuliai, slaugytojai, socialiniai darbuotojai, pastoraciniai globėjai, psichologai, taip pat bažnyčios, ligoninės, socialinės ir globos įstaigos, nevyriausybinės organizacijos.
Svarbu, kad kenčiantys žmonės sulauktų gailestingumo ir visokeriopų kokybiškų paslaugų mūsų mieste. Todėl meldžiame, kad visi artimieji augtų Dievo meilėje, o globos institucijos mokytųsi vertinti kiekvieną žmogų ir jam nuoširdžiai tarnautų.

Melskimės:

  • Gailestingasis Dieve, padėk visiems kenčiantiems mūsų mieste, numalšink jų skausmą, gydyk, guosk ir stiprink, būk arti kiekvieno. Padėk man ir visiems mums, krikščionims, teikti jiems tinkamą pagalbą, parodyti rūpestį.
  • Meldžiame už visus artimuosius, bičiulius, gydytojus, slaugytojus, seseles, socialinius darbuotojus, sielovadininkus, pastoracinius globėjus, įvairius terapeutus, psichologus, dvasininkus kapelionus, besirūpinančius kitais, idant visi augtų Dievo meilėje ir galėtų gailestingumu tarnauti artimui. Tegul jie myli taip, kaip tu juos pamilai.
  • Meldžiame už tuos mūsų mieste, kuriuos staiga užklupo sunkumas, netektis, depresija, negalavimas, kad savo silpnume gręžtųsi į Viešpatį ir drąsiai ieškotų pagalbos tikėjime, bažnyčioje.
  • Meldžiamės, kad miesto žmonės nebūtų atžagarūs kenčiantiems, bet jautrūs, kad gebėtų rūpintis kitais švelnia širdimi ir noriai įsijaustų į sudėtingas kitų žmonių situacijas – savo artimųjų, kolegų, tikinčiųjų.
  • Dėkojame už visas karitatyvines, socialinio rūpinimosi, slaugos įstaigas, bažnyčias, organizacijas, kad jos padeda vienišiems, mažiems, jauniems, seniems, našlaičiams, našliams, neįgaliems, senjorams, pensininkams, ligoniams, mirštantiems. Dieve, sustiprink ir palaikyk visus šiuos žmones jiems besirūpinant kitų gerove, suteik jiems jėgų ir didelį būrį žmonių, kurie tame darbuotųsi atsinaujinančia jėga.
  • Dieve, būki visų globėjų, guodėjų, dvasinių mentorių, slaugytojų, ganytojų stiprybės ir paguodos Šaltiniu. Amen

Visus mielai kviečiame prisijungti melstis!

Paruošta pagal P. Nicholas, H. Thorne knygelę „5 MALDOS KRYPTYS UŽ SAVO MIESTĄ“

[manual_related_posts]
[Fancy_Facebook_Comments]