Meldžiamės už miesto menininkus ir kūrybines sferas

2022 22 spalio | Pastorės žodis

Viešpats pašaukė jį vardu…pripildė jį Dievo dvasios, išminties, sumanumo, pažinimo ir amato išmanymo padaryti įvairių meniškų dalykų iš aukso, sidabro ir vario, taip pat iškalti akmenį ir drožti medį – visus menininko darbus padaryti. (Iš 35, 30-33)

Meldžiamės teminėmis maldomis už savo miestą sekmadienio pamaldose, tęsiame antradieniais zoom maldoje (nuorodą rasite bažnyčios Facebook’o paskyroje) ir namų grupelėse.

Šios savaitės (spalio 23 d. – 29 d.) maldos tema – MELDŽIAMĖS UŽ MIESTO MENININKUS IR KŪRYBINES SFERAS.

Šventajame Rašte matome Dievą Kūrėją, kuris sukūrė dangų ir žemę, visa padarė estetiškai ir funkcionaliai. Jo kūrybos viršūnė – žmogus, panašus į patį Kūrėją, apdovanotas kūrėjo savybėmis. Menas įeina į visas miesto ir žmonių gyvenimo sferas nuo namų buities iki gatvių ir namų architektūros, puošybos. Kultūra – nuostabus meno ir minties išraiškos instrumentas. Todėl visa mūsų aplinka yra minties ir meno pasireiškimas.
Taip pat Dievą galime garbinti visomis meno rūšimis: architektūra, muzika, daile, teatru, šokiu, kino menu, lazerinėmis instaliacijomis ir t.t. Menas praturtina bažnyčios išraišką, suteikia jai daugiau laisvės ir estetikos. Bažnyčias lanko daug meninninkų, kurių darbai eksponuojami parodose, puošia miestus, kalba žmonėms apie amžinas vertybes. Melsimės ir už juos, kad jų kūryba šlovintų Dievą ir laimintų žmones.

Melskimės:

  • Dieve Kūrėjau, kuris visa sukūrei, kas egzistuoja, meldžiame veik mūsų mieste per visas meno sferas.
  • Dėkojame Dievui už visas kūrybiškumo dovanas, kurios duotos mums kurti grožį ir gėrį.
  • Meldžiam, kad mūsų mieste esantys menininkai krikščionys degtų troškimu kurti Tau, Dieve, ir žmonėms, idant liudytų apie Tavo grožį ir vertybes.
  • Tegul visų meninės dovanos tarnauja ir miestui, ir bažnyčioms, kad atsivertų Kristaus grožis darbuose.
  • Dėkojame už visus menininkus, kurie savo kūrybines dovanas pasitelkia Dievo tautos ugdymui ir dovanoja bažnyčiai: geismių ir himnų autoriai, šlovintojai, kurie gieda ir garbina bažnyčioje, dailininkai, amatininkai, floristai, kurie savo darbais puošia bendruomenės aplinką, dramos studijų dalyviai, šokėjai ir kt.
  • Tegul mūsų miesto, bažnyčių kūrėjai vis labiau savo širdyse būna Dievo garbintojais ir lenktųsi kūrėjui Kūrėjui bei mūsų viešpačiui Jėzui Kristui, o per jų darbus žmonės patirtų Dievo palytėjimą!
  • Te Dievą šlovinanti meninė išraiška vis daugiau atsiveria ekumeniniuose bažnyčių sustikimuose: Vienybės savaitėje, Sekminėse ir kituose visuose naujuose projektuose.

Visus mielai kviečiame prisijungti melstis!

Paruošta pagal P. Nicholas, H. Thorne knygelę „5 MALDOS KRYPTYS UŽ SAVO MIESTĄ“

[manual_related_posts]
[Fancy_Facebook_Comments]