Meldžiamės už šeimas mūsų mieste

2023 27 sausio | Pastorės žodis

Dėl to aš klaupiuosi prieš mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvą, iš kurio visa šeima danguje ir žemėje turi vardą, kad iš savo šlovės turtų duotų jums sustiprėti Jo jėga per Dvasią vidiniame žmoguje. (Ef 3, 14-16)

2023 metų pradžioje tęsiame melstis teminėmis maldomis už savo miestą. Tai darome sekmadienio pamaldose, tęsiame maldas antradieniais Zoom maldoje (nuorodą rasite bažnyčios Facebook’o paskyroje) ir namų grupelėse.

Sausio 22 d. – 29 d. maldos tema – MELDŽIAMĖS UŽ ŠEIMAS MŪSŲ MIESTE.
Džiaugiamės mūsų miesto šeimomis, jaunomis ir vyresnėmis, kurios yra visuomenės pagrindas kiekvienoje valstybėje, mieste. Šeima augina vaikus, tautos jaunąją kartą ir globoja senąją – savo senelius. Šeimoje ugdomas žmogiškumas. Visuomenės draugiškumas, vieningumas, sąžiningumas, atsakingumas, darbštumas ir dvasingumas, priklauso nuo šeimose puoselėjamų vertybių. Te Dievas laimina miestą jaunomis šeimomis, kurios atrastų tinkamas sąlygas dirbti, auginti vaikus ir puoselėti vertybes. Tegul vyresnės, taip pat socialiai pažeidžiamos šeimos randa pagalbą ir priebėgą mūsų mieste.

Melskimės:

  • Amžinasis Dieve, veik mūsų mieste ir gelbėk šeimas Savo malonės jėga bei išganančio tikėjimo, gerumo, doros ir teisingumo galia.
  • Prašome, kad mūsų miesto kultūroje būtų branginama šeima. Meldžiamės, kad šeimos būtų tikinčios, atsakingos, orios ir vaikus augintų vertybinėje meilės aplinkoje.
  • Meldžiamės už jaunas šeimas, tegul mieste būna jiems geros dvasinės, socialinės, darbo sąlygos gyventi.
  • Meldžiamės už šeimas, kurios augina mokyklinio amžiaus vaikus ir paauglius, padėk jiems įveikti įvairius laikmečio ir su vaikų brendimu susijusius sunkumus, susiskaldymus, maištingumą, išlikti mylinčiais, drausmingais, vertybiškais. Laimink visus tėčius ir mamas, kad drauge dalyvautų vaikų ugdyme.
  • Meldžiamės už krikščionių šeimas, kad sutartų tikėjime ir būtų vilties nešėjai kitoms šeimoms, draugams, bendradarbiams.
  • Meldžiamės už bažnyčias, kad jos būtų atrama, priebėga visoms šeimos, pilnoms ir nepilnoms.
  • Meldžiamės, Dieve, kad sustiprintum visas šeimas, kurios šiuo metu patiria įvairias krizes. Tegul atranda Tavyje stiprybės ir renkasi tai, kas Tavyje yra teisinga ir gera Tavo valia. Prašome, gydyk Savo galia sužeistas šeimas, atkurk jų vidinę sveikatą.
  • Dėkojame už šeimas bažnyčioje, kurios pasišventusios Evangelijai ir tarnauja žmonėms. Stiprink jas Dvasios jėga vidiniame žmoguje. Tegul jų gyvenimas būna visokeriopai vaisingas.
    Amen

Visus mielai kviečiame prisijungti melstis!

Array
[Fancy_Facebook_Comments]