Meldžiamės už mūsų miesto senjorus

2023 4 vasario | Pastorės žodis

Net negimęs, tau priklausiau; mano motinos įsčiose tu buvai mano jėga. <… Neatstumk manęs senatvėje; mano jėgoms senkant, nepalik manęs. <… Nepalik manęs, Dieve, net žilos senatvės sulaukusio; būk su manimi, kol skelbsiu tavo galybę visoms būsimoms kartoms. <… Tu siuntei man daug vargų ir kančių, bet vėl mane atgaivinsi, iš žemės gelmių iškelsi. <… Kai giedosiu šlovės giesmę tau, džiūgaus mano lūpos… (Ps 71, 6, 9, 18, 20, 23)

2023 metų pradžioje tęsiame melstis teminėmis maldomis už savo miestą. Tai darome sekmadienio pamaldose, tęsiame maldas antradieniais Zoom maldoje (nuorodą rasite bažnyčios Facebook’o paskyroje) ir namų grupelėse.

Vasario 4 d. – 11 d. maldos tema – MELDŽIAMĖS UŽ MŪSŲ MIESTO SENJORUS.

Žmogaus gyvenimas apima įvairius raidos tarpsnius. Žila senatvė yra Dievo dovana žmogui sulaukti garbingo amžiaus. Dėkojame Jam už visą patirtą gėrį, laiminame bažnyčias lankančius senjorus. Tačiau bėgantys metai atneša ne tik džiaugsmo, bet ir daug netekčių: sušlubuoja sveikata, netenkame artimųjų ir bičiulių, pasikeičia padėtis, kartais negalime savarankiškai gyventi. Todėl visuose šiuose klausimuose tikėjimas Dievu, patiriamas Viešpaties gerumas ir artimųjų, gerų žmonių palaikymas tampa senolių vidine stiprybe.

Melskimės:

  • Dėkojame už Tavo, Dieve, darbus ir gerumą mūsų senjorų gyvenime. Laiminame visus lankančius bažnyčią senjorus, jų maldas, palaikymą ir visus atliktus darbus Tavo šlovei. Stiprink jų sveikatą ir širdies tikėjimą.
  • Meldžiamės, kad vyresni krikščionys ir savo skausme gręžtųsi į mūsų ištikimąjį Dievą, kad jų ištvermė būtų tikras įkvėpimas kitiems tiek bažnyčioje, tiek už jos ribų.
  • Meldžiamės, kad jie nepristigtų jėgų ir būtų kūrybingi, aktyvūs Kristaus Evangelijos liudytojai.
  • Meldžiamės, kad jauna karta neignoruotų pagyvenusių žmonių, bet gerbtų juos, noriai bendrautų su jais, liudytų miesto pagyvenusiems žmonėms apie gelbstinčią Evangelijos jėgą.
  • Meldžiamės, kad mūsų miesto senjorai būtų atviri Evangelijai, jog atsivertų senyvi žmonės tiek mieste, tiek priemiestyje. Tegul atsiveria širdies akys tikėti, kad mirtis – dar ne pabaiga, o amžinojo gyvenimo pradžia Kristuje.
  • Prašome, kad jie ateitų pas Kristų ir patirtų didelį širdies džiaugsmą, nuodėmių atleidimą, palengvėjimą nuo visų slėgusių kalčių ir naštų, šlovintų Dievą.
  • Meldžiame, kad mūsų mieste būtų patarnaujama tinkamai, kokybiškai seniems žmonėms tiek dvasine, tiek socialine prasme. Te artimieji, bažnyčios, socialinės ir sveikatos įstaigos, labdaros organizacijos būna atrama senjorams. Tegul senolių dienos būna orios ir palydėtos Dievo malonės.
    Amen

Visus mielai kviečiame prisijungti melstis!

Paruošta pagal P. Nicholas, H. Thorne knygelę „5 MALDOS KRYPTYS UŽ SAVO MIESTĄ“

[manual_related_posts]