Meldžiamės už teisingumą mūsų mieste

2022 12 lapkričio | Pastorės žodis

Teisingumas džiugina teisiuosius, o piktadarius išgąsdina. (Pat 21, 15)

Meldžiamės teminėmis maldomis už savo miestą sekmadienio pamaldose, tęsiame antradieniais Zoom maldoje (nuorodą rasite bažnyčios Facebook’o paskyroje) ir namų grupelėse.

Šios savaitės (lapkričio 13 d. – lapkričio 19 d.) maldos tema – MELDŽIAMĖS UŽ TEISINGUMĄ MŪSŲ MIESTE.

Kiekvienas žmogus turi savanaudiškų kėslų. Tačiau kai kurių žmonių širdyse itin išveši korupcija, nuodėmė ir blogi siekiai, kurie pagimdo troškimus kontroliuoti kitus, visais įmanomais būdais siekti šlovės, valdžios ir turto. Tokia veikla neretai tampa nusikalstama. Būna visokia nusikalstama veikla: individuali ir grupinė (grupuotės), ekonominė, finansinė, teisinė, politinė ir pan. Nedorybė gali paveikti bet kurią visuomeninio gyvenimo sferą, todėl svarbu melstis, kad teisingumas plėstųsi žmonių ir institucijų gyvenime.

Melskimės:

  • Viešpatie Dieve, meldžiame už teisingumą mūsų mieste visose sferose, kad skirtingi nusikaltimai būtų apšviesti, o nusikalstamų grupuočių schemos būtų išaiškintos.
  • Meldžiame, Dieve, prisiliesk prie širdžių tų žmonių, kurie mūsų mieste įsipainioję į nusikalstamo pasaulio tinklus. Dieve, patrauk prie savęs visus paklydėlius, kad jie pamatytų, kaip gera gyventi pagal Dievo principus.
  • Meldžiamės už tuos, kurie dėl kvaišalų griebiasi ginklo, daro visokius nusikaltimus. Apgailestaujame dėl visų blogų darbų mūsų miesto skersgatviuose. Patrauk priklausomus žmones iš tamsos prie savęs, Kristau, ir pakeisk jų širdis bei gyvenimus.
  • Meldžiame už aukas, kurios nukentėjo nuo nusikaltėlių ir patyrė skirtingų nusikaltimų žalą savo gyvenime. Suteiki šiems žmonėms Savo paguodos, vidinio išgydymo, gailestingumo ir atkurki teisingumą jų gyvenime.
  • Meldžiame už krikščionis, dirbančius su nusikaltėliais, lankančius kalinius, kapelionus, reabilitacijų organizacijas. Padėk jiems skelbti Tavo gelbstinčią Evangeliją, nes Tu nori, kad visi žmonės išsigelbėtų.
  • Dieve, dėkojame Tau, kad tu priimi visus atgailaujančius į Savo karalystę ir vadini savo vaikais. Tegul mūsų bažnyčia moka parodyti meilę buvusiems nusikaltėliams, dėmesį žmonėms, palikusiems priklausomybių kelią, bei moko juos eiti mokinystės keliu.

Visus mielai kviečiame prisijungti melstis!

Paruošta pagal P. Nicholas, H. Thorne knygelę „5 MALDOS KRYPTYS UŽ SAVO MIESTĄ“

[Fancy_Facebook_Comments]