Meldžiamės už skaidresnę visuomenę ir ekonomiką mūsų mieste

2022 19 lapkričio | Pastorės žodis

Kai “teisingumas yra atmestas ir teisybė pašalinta; tiesos nebėra miesto aikštėse, nešališkumas negali įeiti… Kas šalinasi pikto, pats yra apiplėšiamas. Viešpats tai matė, ir Jam nepatiko, kad nesilaikoma teisingumo. Viešpats matė ir stebėjosi, kad nėra žmogaus, kuris užtartų…”
(Iz 59, 14-16)

Meldžiamės teminėmis maldomis už savo miestą sekmadienio pamaldose, tęsiame antradieniais Zoom maldoje (nuorodą rasite bažnyčios Facebook’o paskyroje) ir namų grupelėse.

Šios savaitės (lapkričio 20 d. – lapkričio 26 d.) maldos tema – MELDŽIAMĖS UŽ SKAIDRĘ VISUOMENĘ IR EKONOMIKĄ MŪSŲ MIESTE.
Kai teisingumas paminamas visuomenėje, atmetama tiesa, tuomet įsigali blogis – klesti korupcija, šališkumas ir šešėlinė ekonomika. Mūsų šalis ir miestas po Nepriklausomybės atkūrimo toliau eina demokratėjimo keliu, kai siekiamas finansinis skaidrumas verslo įmonėse ir valstybinėse struktūrose, auginamas visos visuomenės socialinis atsakingumas. Deja, ekonomikoje, privačiose įmonėse, valstybinėse struktūrose ir visuomenėje yra tamsių kertelių ir šešėlių. Todėl jaučiame priedermę melstis, kad miestas taptų dar skaidresnė vieta gyventi ir dirbti.

Melskimės:

  • Viešpatie Dieve, visos žemės Teisėjau, ačiū už Tavo teikiamus demokratinės visuomenės ir ekonomikos palaiminimus – teisę balsuoti ir rinkti visas valdžias, laisvą ekonomikos rinką, kuriamą teisinę, atvirą valstybę ir pan.
  • Dėkojame Tau, kad per pastaruosius dešimtmečius mūsų miesto valdžios ir verslas tapo skaidresni, buvo sustabdytas mafijinių struktūrų ir gaujų veikimas mūsų mieste.
  • Meldžiamės už viso miesto Tiesos kultūrą, kad kiekvienoje srityje padaugėtų teisumo ir teisingumo, o elgtis neteisiai ir melagingai būtų negarbinga.
  • Meldžiame, kad melagystės atvejai būtų išaiškinami, ir mes, visi miesto gyventojai, eitume tiesos keliu. Išpažįstame savo kaltes, kai prisidėjome prie melagingų kelių. Meldžiame, kad visi eitume pas Jėzų, kuris yra Tiesa, kad taptume karštais Tiesos bei Teisingumo sekėjais.
  • Meldžiame už Specialiųjų tyrimų tarnybą, kitus teisėsaugos ir teisėtvarkos pareigūnus, policiją, mokesčių inspektorius, visus, kurie stabdo nederamą veiklą ir nusikaltimus mieste, kad tarnautų visuomenei sąžiningai, nepailsdami, darbuotųsi ištvermingai, vedami Dievo išminties.
  • Meldžiame už tuos, kurie vykdo finansinius nusikaltimus, socialinį miesto engimą ir neteisybę, kad jų blogi darbai būtų išaiškinti, ištirti, kad būtų įgyvendinti teisingi teisiniai nuosprendžiai bei, kad jie rastų tikrą atgailaujančios širdies kelią Jėzuje Kristuje.

Visus mielai kviečiame prisijungti melstis!

Paruošta pagal P. Nicholas, H. Thorne knygelę „5 MALDOS KRYPTYS UŽ SAVO MIESTĄ“

Array
[Fancy_Facebook_Comments]