Naujienos

Ateik…

savo laiką Tau dovanoju
ateik
į mano kasdienybę
ateik

mane pavergei
papirkai
suviliojai
svetingumu

širdį Tau dovanoju
nieko daugiau neturiu

D. Morozovaitė

Aptarimas po Sekminių šventės

Praėjus savaitei po Sekminių, birželio 8 d., Šiaulių ekumeninė komanda susibėgo aptarti ir reflektuoti drauge organizuotos šventės. Geranoriškos, draugiškos atmosferos apsupty dalinomės įspūdžiais, kuriais vis dar tebegyvename.

Registracija į vandens Krikštą

Vandens Krikštas yra vienas iš dviejų pagrindinių Bažnyčios sakramentų ir Viešpaties Jėzaus paliepimų, kuriuos Jis paliko savo mokiniams vykdyti.

Šlovinimo piknikas Anykščiuose

Anykštėnai kviečia pasisvečiuoti ir kartu sudalyvauti šlovinimo piknike "Kristus - Uola", liepos 8 d. nuostabiame Dainuvos slėnyje.

Vienas tėtis…

Vienas tėtis yra daugiau
nei šimtas mokytojų.

Džordžas Herbertas, JAV filosofas,
psichologas, sociologas, XIX-XX a.

Malda už pagrobtus Ukrainos vaikus

Minint Tarptautinę vaikų gynimo dieną, solidariai meldžiamės už iš Ukrainos pagrobtus ir į Rusiją neteisiškai išvežtus tūkstančius vaikų.

Ne galybė ir ne jėga, bet Dievo Dvasia

Šiais perfrazuotais pranašo Zacharijo žodžiais iš Senojo Testamento kvietėme į mūsų 2023 metų Šiaulių ekumeninę Sekminių šventę, kuri įvyko paskutinįjį gegužės sekmadienį, pačioje miesto širdyje – skverelyje, žalių medžių paunksmėje, prie miesto savivaldybės ir katedros.

Šventoji Dvasia…

Šventoji Dvasia yra danguje,
pripildo žemę,
esti visur – neturi jokių užtvarų.
Ji gyvena visa visur ir yra visa su Dievu.
(Bazilijus Didysis, IV a.)

KVIEČIAME Į SEKMINIŲ ŠVENTĘ, ŠIAULIAI 2023

Mieli šiauliečiai, broliai ir sesės, artėja viena šviesiausių ir gražiausių švenčių – SEKMINĖS, kai krikščionys plačiai švenčia Šventosios Dvasios nužengimo šventę, organizuoja įvairius renginius.

Kas esi, mano Dieve?

Kas esi, mano Dieve?
Tu Aukščiausias, Geriausias,
Galingasis, Visų Galingiausias!
Gailestingiausias ir Teisingiausias!
Labiausiai pasislėpęs ir visur Esantysis.
Gražiausias ir Stipriausias!
Patvarusis, Nesuprantamasis ir
Nesikeičiantysis, bet viską keičiąs,
niekad naujas, niekad senas,
bet viską darąs naują.

Aurelijus Augustinas, IV-V a.

Page 3 of 39