Naujienos

Apmąstant Velykų savaitę. Trečiadienis – malonės spindulys tirštėjančioje tamsoje

Kristaus Paschos savaitės trečiadienis buvo tarp artimų mokinių Betanijoje, Simono raupsuotojo namuose. Jėzaus gyvenimo istorija vis aiškiau krypo link pabaigos ir savo misijos kulminacijos. Tačiau nors tamsa tirštėjo ir išdavystė nenumaldomai artėjo, klastos bei augančios įtampos atmosferoje, kaip Dievo malonės spindulys, nušvinta moters, mylinčios Viešpatį, paveikslas (Mt 26, 6-12; Mk 14, 1-14; Jn 12, 1-8).

Apmąstant Velykų savaitę. Antradienis – Jėzus, fariziejai ir sadukiejai

Paskutiniąją savaitę prieš mirtį, Kristui kiekviena diena buvo reikšminga. Dauguma detalių ir pokalbių yra užrašyti evangelijose. Jos primena mums mūsų gyvenimo politinių kovų scenas ir metodus. Nors tūkstantmečiai praėjo, bet metodai dažną kartą naudojami tie patys ir plačiojoje žmonijos veiksmų arenoje, ir asmeniniame gyvenime…

Velykinė popietė

Artėjant Šv. Velykoms – Prisikėlimo šventei, balandžio 2 d. (sekmadienį), 15 val. kviečiame į Polifonijos mažojoje salėje įvyksiančią popietę „Nuo Venecijos iki Merkinės“ su dailininku LINU ATGALAINIU, kuris nuo 2004 m. profesionaliai dirba sieninės tapybos ir dekoravimo srityje.

Tu iškeli aukščiau…

Tu iškeli aukščiau, negu pajėgiu skrist,
Ir dosniai atveri daugiau, negu širdis aprėpia...
Aš nebijau sudužt. Ir nebijau iškrist,
Aš – Tavyje ir trokštu tik į Tavo glėbį.
E. Kaminskienė

Ramybės malda

Viešpatie, suteik mums
DRĄSOS, KANTRYBĖS ir IŠMINTIES.
DRĄSOS, kad pakeistume
savo gyvenime viską,
ką galime pakeisti,
KANTRYBĖS, kad iškęstume
visa, ko pakeisti negalime,
ir IŠMINTIES, kad atskirtume
viena nuo kito - žinotume, ką keisti ir ko ne.
(Evangelikų teologas R.Niebuhr, JAV)

Kasdieną įtikiu ramybe…

kasdieną įtikiu ramybe
skinu it vaisių nuo šakos
ir leidžiuos į kelionę
pažinimo
D. Morozovaitė

TIKIU

Šiandien švenčiame Kovo 11-ąją – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną! Kaip žinia, ši diena yra mūsų laisvos valstybės identiteto viena iš atraminių datų.

Aš ieškau…

Aš ieškau apreiškimo
Tavo Žody,
Aš Tavo Žody
Išminties semiuos.
Jis kelią man
Vienintelį parodė,
Ramybę davė
Nuosavuos namuos.
L. Bažadragienė

MALDA už MŪSŲ MIESTĄ, už tai, kas mieste gera, ir už tai, kas turėtų keistis

Nuo pernai metų, tęsiame toliau melstis už savo miestą teminėmis maldomis pagal P. Nicholas, H. Thorne knygelę "5 MALDOS KRYPTYS UŽ SAVO MIESTĄ". Šiais metais konkrečia maldos kryptimi melsimės visą mėnesį, pradėdami pirmą mėnesio sekmadienį  pamaldose, tęsime antradieniais Zoom maldose (nuorodą rasite bažnyčios Facebook'o paskyroje) ir namų grupelėse, o baigsime mėnesio paskutinįjį sekmadienį. Kitą mėnesį keisis maldos tema.

Padėkos rytmetys “Virsmo stebuklas” skirtas bažnyčios gimtadieniui

Prieš 32 metus, 1991 m. vasario 24 d., paskelbėme Šiauliuose bažnyčią TIESOS ŽODIS.
Vasario paskutinį sekmadienį bažnyčia pažymėjo gimtadienį. Šventės simboliu buvo pasirinktas drugelis, kuris atspindi vitališką atsinaujinimo galią. Programoje skambėjo dainos, savo kūrybos giesmės, poezija, apmąstymai, liudijimai.

Page 3 of 36