Naujienos

Artėja Krikščionių vienybės šventė

"Aš juose ir Tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę." Jn 17, 18
Sausio 18 d., 9 val. – 21 val.
Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro salėje (Tilžės g. 186)

2020 m. – PILNATVĖS MISIJOS METAI

"Slėnius užpilkite, kalnus ir kalvas pažeminkite, kas kreiva ištiesinkite, kas nelygu, išlyginkite."
(Iz 40, 4)
2020 metai pranašauja Dievo pilnatvę gyvenime, tarnystėje ir misijoje.

Sveikiname

BRANGŪS BROLIAI IR SESĖS, VISUS JUS NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME SU ŠV. KALĖDOM!

Viešnia iš Brazilijos

Gruodžio 15 d. (sekmadienį), Vaikų sekmadienio Biblijos mokykloje svečiavosi ir savo liudijimu su vaikais dalinosi Mayara Delmond (San Paulo, Brazilija).

Podcast – NEFORMALIAI

Pastorė Anželika Krikštaponienė kartu su Deividu Konciumi ir Aidu Krikštaponiu pradėjo naują kūrybinį projektą Youtubėje.

Puslapis 3 iš 19