Naujienos

Pirmoji Evangelizacija gatvėje 1990 m. gruodis

1990 m. gruodį mūsų bažnyčios pakviesti atvyko broliai, past. Giedrius Saulytis, pamokslininkai Kastyti Matulionis ir Arūnas Adomaitis, iš Vilniaus į organizuojamą didžiąją evangelizaciją Šiaulių kultūros centre.

Nuotraukos iš Velykinės eisenos 1991 m. kovo 30 d.

Kadangi tuo laikotarpiu (1988-1991) visa tauta siekdama laisvės išėjo į gatves, aikštes, parkus su gausiais Sąjūdžio mitingais, naujos savilaidos spaudos iškilimu iš pogrindžio, taip pat ir dvasinis prabudimas, Evangelijos sklaida, kaip tikėjimo laisvės išraiška, judėjo miesto gatvėse ir aikštėse.

Nuotraukos iš bažnyčios paskelbimo 1991 m. vasario 24 d.

Atėjus tai dienai – 1991 02 24 – Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis“ paskelbimo šventei – bažnyčia jau buvo išaugusi per 100 žmonių, o šventė surengta Geležinkeliečių kultūros namų salėje (tarpukario Šiauliuose buvusioje žydų gimnazijoje).

Dvasios uždegti – 1989 / 1991 metai (I)

Aš jus krikštiju vandeniu atgailai, bet Tas, kuris ateina po manęs, – galingesnis už mane, aš nevertas net Jo sandalų nuauti. Jis krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi. (Mt 3, 11)

Trisdešimties metų kelionė

Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir Aš jame, tas duoda daug vaisių; nes be manęs jūs nieko negalite nuveikti. (Jn 15, 5)

Bažnyčios tarnautojų sveikinimas

"PALAIMNTAS BŪSI ĮEIDAMAS IR PALAIMINTAS BŪSI IŠEIDAMAS" (Įst 28, 4)😇🙌
Šventinėje "Lyderių dirbtuvėje" apžvelgėme praeinančius 2020 metus ir su Viešpaties viltimi žvelgiame į Naujuosius.😍🧡🎉

Palaimintų Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų!

"... Jums gimė Gelbėtojas. Jis yra Viešpats - Kristus" ( Lk 2, 11)
Dangaus angelai pranešė žinią, kuri skamba visiems laikams, visoms tautoms, visiems žmonėms - jums gimė Gelbėtojas! 😇 🧡

Dalinkimės šventine nuotaika

Brangieji, žaismingai sveikiname artėjančių Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga! 🧡🌲🌟❄
Linkime gerų emocijų pliūpsnio, pagarbos, atjautos ir meilės vieni kitiems!.. 💖😍🥰😇
Mielai kviečiame rašykite savo sveikinimus komentaruose! Sukurkime gražiausių emocijų srautą kartu!💛💚🧡

Puslapis 3 iš 23