Naujienos

Bažnyčios šlovintojai ir šlovinimo tarnystė, 1991-1993 metais

Viena pirmųjų užaugo ir suderėjo šlovinimo tarnystė. Kadangi 1991 m. įtikėjo nemažai studentų, kurie vieni lankė instituto etnografinį ansamblį, kiti studijavo muziką institute, treti Sondeckio muzikos mokykloje, kelių metų bėgyje susibūrė gausi šlovintojų grupė, kuriai nuo pat pradžių ir iki dabar vadovauja Rūta Klimavičiūtė Tumulienė.

Laikraštis „TIESOS ŽODIS“, leidyba 1992 – 1993 m.

Kadangi norėjome patys daugiau rašyti, skleisti Evangeliją bei ugdyti tikinčiųjų Švento Rašto pažinimą užrašytu būdu, taip pat pasakoti savo liudijimus, kaip Dievas padėjo įveikti gyvenimo sunkumus, 1992 metais rugsėjo mėnesį išleidome pirmąjį bažnyčios laikraščio „Tiesos žodis“ numerį.

Sielų pjūtis, bažnyčios augimas ir jos statymas – 1991 / 1993 m. (II)

„…pakelkite akis ir pažiūrėkite į laukus – jie jau boluoja ir prinokę pjūčiai“ (Jn 4, 35b)

Praeitą mėnesį pirmoje apybraižos dalyje apžvelgdama Šiaulių bažnyčios užgimimą 1989 – 1991 m. jau minėjau, kad visa tauta buvo apimta laisvės ir dievoieškos troškimo. Todėl galima sakyti, kad tais metais mes, lietuviai, kaip ir kitos posovietinės šalys, išgyvenome unikalų valstybinį atgimimą, bei dvasinį prabudimą, kai sielos sunoksta tikėjimo pjūčiai, o tautos „boluoja“ nelyg prinokę laukai, kaip pastebi Jėzus Jono evangelijoje (Jn 4, 35-38.). Tuomet būna surenkamas vaisius amžinam gyvenimui. Šitokią didelę, istorinę sielų pjūtį patyrėme suirus sovietų bedieviškai imperijai.

Pirmoji mūsų kelionė į Upsalos bažnyčią „Gyvenimo žodis“

1991 m. birželio pabaigoje, kelios bažnyčios (Vilniaus "Tikėjimo žodžio, Klaipėdos "Meilės žodžio", Šiaulių "Tiesos žodžio") organizavome bendrą tarnautojų kelionę į bažnyčios "Gyvenimo žodis" tarptautinę konferenciją Upsaloje (Švedija).

Puslapis 3 iš 24