Naujienos

Dvasinė refleksija. Pabėgėlio malda (Ps 7)

Viešpatie, mano Dieve, Tavimi aš pasitikiu. Gelbėk mane ir išlaisvink nuo visų mano persekiotojų, kad manęs jie nepagriebtų kaip liūtas, kuris drasko į gabalus, kai nėra kam gelbėti. (Ps 7, 1-2)

MALDA karo metu už bažnyčių misiją

Keturioliktoji karo Ukrainoje diena. Lygiai dvi savaitės vyksta grobikiškas, kraugeriškas karas prieš demokratinę valstybę, kuri nepalaužiamai kaunasi už laisvės vertybes: sąžinės, žodžio, tikėjimo, kūrybos, mokslo, verslumo, privačios nuosavybės, kelionių laisvę.

Malda už moteris, patiriančias karo sukeltą kančią

O Jis tarė jai: “Pasitikėk, dukra, tavo tikėjimas išgydė tave”. Ir tą pačią akimirką moteris pagijo. (Mk 5, 34)
Nebijok, Siono dukra: štai atvyksta tavo karalius sėdėdamas ant asilaičio! (Jn 12, 15)

Sveikiname moteris

"Dangaus karalystė yra kaip raugas, kurį moteris įmaišė trijuose saikuose miltų, ir nuo jo viskas įrūgo". (Mt 13, 33)

MALDA, kad teisingumo saulė patekėtų

Dvyliktoji karo Ukrainoje diena. Gynėjai ir puolama tauta laikosi neįtikėtinai ryžtingai, morališkai tvirtai, nors girdime ir matome, kaip aplink juos vyksta daug karo nusikaltimų, kuriais bandoma palaužti, įbauginti žmones. Ne vienas ukrainietis karys pasakoja, kaip Dievas padeda saugodamas ir palaikydamas dvasią. Mūsų malda už pasaulio vadovus ir politikus, kurie šiandien sprendžia sunkiuosius uždavinius, siekia baigti karo veiksmus ir įtvirtinti teisingumą pasaulyje, kad Dievo teisumo saulė patekėtų.

MALDA už teisingumą ir ramybę

Dešimtą karo Ukrainoje dieną toliau jungiasi ir telkiasi pasaulio visuomenės bei skirtingos bendruomenės paremti, padėti, palaikyti karo apimtos tautos žmones. Mūsų malda kyla už karo baigtį, taiką Ukrainos žemei, ramybę jos žmonėms bei teisingumą kiekvienoje tautoje, kiekvienoje pasaulio visuomenėje.

MALDA už neteisybės aukas ir kaltininkus

Devintoji karo Ukrainoje diena. Užpuolikų režimas pritraukė beveik visą savo kariauną prieš laisvą ukrainiečių valstybę. Šiandien beprotiškai apšaudė Ukrainoje esančią didžiausią Europos Zaporižės atominę elektrinę, sukeldami branduolinio sprogimo grėsmę visam regionui. Šiuo metu Ukrainos tauta patiria didžiausią neapykantos, smurto ir karinės agresijos terorą po antrojo pasaulinio. XXI a. civilizuotoje valstybėje, nuo karo žūva vaikai, moterys, vyrai… Meldžiame už visus, kurie tapo neteisiomis aukomis ir beprasmiškai kenčia karo siaubus.

KRIKŠČIONIŲ MALDA UŽ TAIKĄ neramumų laikais

Aštuntąją karo Ukrainoje dieną, kuri pažymį antros savaitės pradžią, padedame įvairiais solidarumo darbais ir iniciatyvomis karo niokojamai tautai bei nerimastingai stebime įvykius. Šios didelės krizės akivaizdoje meldžiamės už tuos, kurie tiesiogiai kenčia karo baisumus ir padarinius. Kreipiamės į Dievą, kuris vienas yra tikrasis Taikos Kunigaikštis, kad gyvieji ir jau išėję anapilin rastų ramybę gerojo Dievo glėbyje.

MALDA už pabėgėlius, karo aukas ir juos priimančius

Nes Aš buvau išalkės, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte, buvau keleivis, ir mane priėmėte, buvau nuogas, ir mane aprengėte, buvau ligonis, ir mane aplankėte, buvau kalinys, ir atėjote pas mane. (Mt 25, 31)

Page 3 of 30