Sabato metai

2019 3 sausio | Pastorės žodis

Švęskite sabatą kaip ženklą tarp Manęs ir jūsų ir žinokite, kad Aš esu Viešpats, jūsų Dievas. (Ez 20, 20)

Šiais metais mūsų bažnyčia, švęsdama 28–ąjį gimtadienį, įeina į SABATO METUS. Tai ketvirtasis bendruomenės septynerių metų periodas (7×4), kai, kas septintus metus, Šventasis Raštas ragina skirti sabato metus Viešpačiui, kad dirbama dirva pailsėtų. Mūsų bažnyčia savo istorijos bėgyje antrą kartą išskiria sabato metus ir leidžia sau panirti į poilsio metų laiko erdvę bei paslaptį… Esame aktyvi bažnyčia, mėgstame tarnauti Viešpačiui. Per savo gyvavimą nuveikėme daug darbų, pasiekėme įvairių tikslų… Šiais metais bažnyčios dvasinė dirva ilsėsis. Sabato metais lauksime Jo patarnavimo mums,.. kai Dievas dovanoja poilsį nuo žmogiškų pastangų ir darbų, teikia Savo artumą, atgaivą, energiją ir Dvasios jėgą…

Todėl dar labiau savo vidinį žvilgsnį nukreipsime į Jėzų, įsižiūrėsime į Jo veidą ir širdį, ieškosime Jo artumo, garbinsime ir melsimės. Kadangi Žmogaus Sūnus yra ir sabato Viešpats (Mat 12, 8), savo širdžių žvilgsnius nuolat kreipsime į Jį, kaip mūsų atgaivos, sustiprinimo, meilės ir išgydymo šaltinį. Kaip Jėzus žemiškos tarnystės metu sabato dienomis gydė žmones, taip ir šiais metais, neabejotinai, bus gydamos širdys, atleidimo jėga kris vidinės grandinės, Jis sustiprins ir suteiks naujų jėgų kiekvienam laukiančiam, kuris sustoja pasigėrėti Juo ir kiekviena savo gyvenimo akimirka.

Šiais metais neplanuosime jokių didelių darbų, planų ar tikslų. Ar tai reiškia, kad bažnyčia nieko nedarys šiais metais? Ne. Juk Jėzus mus moko daryti gera, atlikti meilės darbus: O kaip daug brangesnis už avį žmogus! Todėl leistina daryti gera sabato dieną (Mat 12, 1). Ilsėsimės nuo savo kūno pastangų (savo teisumo darbų, inercijų, įtampų), ir labiau kliausimės Jo meilės darbu. Tiesiog priimsime tai, ką Dievas pats užaugins mūsų tarpe ir atplukdys Savo Dvasios srove, pasijungsime Jo valiai ir dalyvausime Jo sumanymuose. Išskirtinai neplanuodami savo darbų, leisime pailsėti savo sielai ir kūnui, numaldydami stresą bei įtampą. O meilės darbai visada priimtini!

Tad sveikiname vieni kitus: „SHALOM SHABBAT“ – „RAMYBĖS IR POILSIO METŲ VIEŠPATYJE“!

Pastorė, Anželika

[gs-fb-comments]